Søreide møtte tirsdag sin amerikanske kollega Mike Pompeo i Washington.

– Når det gjelder toll på stål og aluminium, har jeg tatt opp dette med Pompeo. Det er ingen endring i den amerikanske tilnærmingen, sier hun til NTB.

– Det er ingen nye signaler fra USA om at Norge vil bli unntatt.

Eksporten til USA av stål og aluminium utgjør bare 0,2 prosent av den totale norske eksporten, men Søreide er mer redd for ringvirkningene.

– Vi rammes av disse tolltiltakene, og derfor har vi vært veldig opptatt av å jobbe med EU for å ikke bli rammet av EUs beskyttelsestiltak. EU er vårt desidert største marked for stål og aluminium, sier hun.

EU har for øvrig bekreftet at Norge ikke vil bli rammet av beskyttelsestiltak.

Søreide har samtidig ikke fått noen indikasjoner på at USA har ønsket å ramme Norges spesielt.

– Dette er et større, overordnet bilde, hvor USA i sin handelspolitikk mener landet må beskytte sine nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi mener det ikke er et gyldig argument i denne sammenheng og har derfor bedt om konsultasjoner i WTO, sier hun.(Vilkår)

– Det ligger en sak der allerede, som vil skape problemer for regjeringen til høsten
Erna Solberg har oppsummert siste det siste året og begynt å planlegge for nye fire år som statsminister. – Dristig, mener politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
01:40
Publisert: