Hovedstyret i Norges Bank utelukker de to israelske selskapene Shapir Engineering and Industry Ltd og Mivne Real Estate KD Ltd på grunn av risiko for at selskapene medvirker til systematiske brudd på menneskers rettigheter i krig og konflikt. Det kommer frem i en melding fra Norges Bank onsdag kveld.

Dette skjer midt midt under opptrappingen av konflikten mellom Israel og Hamas. Etikkrådet har anbefalt å kaste ut selskapene på grunn av aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.

Selskapene driver med bygging av boliger og utleie av industrilokaler knyttet til israelske bosettinger på Vestbredden.

Rådet skriver at de «legger til grunn at de israelske bosettingene på Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og deres eksistens og stadige utvidelser påfører den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe».

Ved utgangen av 2019 eide Oljefondet aksjer for 103,6 millioner i Mivne tilsvarende en eierandel på 0,53 prosent, samt 19 millioner kroner i Shapir, tilsvarende en eierandel på 0,1 prosent.

Kaster ut selskap med fabrikker i Myanmar

I tillegg utelukker også Norges Bank det japanske selskapet Honeys Holdings Co Ltd fra Oljefondet på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på menneskerettigheter».

Det skjer etter anbefaling fra Norges Banks etikkråd, som mener selskapet bør ekskluderes fra Oljefondet etter å ha vurdert arbeidstakernes rettigheter ved to fabrikker som selskapet eier i Myanmar.

Honeys er et japansk selskap som designer, produserer og markedsfører klær og tilbehør for kvinner gjennom egne merker i Japan og Kina, og er også leverandør til andre store forhandlere i Japan. Selskapet eier to klesfabrikker i Myanmar.

Undersøkelser av arbeidsforholdene ved disse fabrikkene har ifølge etikkrådet avdekket mange brudd på arbeidstakerrettigheter, og omfatter trakassering av ansatte, alvorlige brudd på bestemmelser om brannsikkerhet og arbeidsmiljø, mindreårig arbeidskraft, utstrakt og ulovlig bruk av dagkontrakter og at selskapet aktivt begrenser organisasjonsfriheten.

Hovedstyret skriver i meldingen at de ikke på selvstendig grunnlag har vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt.

«Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.