Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la tirsdag formiddag frem rapporten «Foreløpige økonomiske utsikter» for verdensøkonomien. Den globale veksten ventes å havne på 3,6 prosent i 2018 – opp fra like under tre prosent i 2016.

«Den globale veksten ventes å ta seg opp svakt, men forblir for svak», skriver OECD i rapporten.

Laveste vekst siden finanskrisen

I fjor var den økonomiske veksten på det laveste siden 2009 da verdensøkonomien var i ferd med å reise seg etter finanskrisen som rammet deler av verden. Den økonomiske veksten i år ventes å havne på 3,3 prosent og øke til 3,6 prosent i 2018.

Dette er for lavt.

«Det beskjedne oppsvinget er velkomment, men denne veksten er lavere enn det historiske gjennomsnittet på rundt fire prosent i de to tiårene før krisen», skriver OECD.

Av verdens største økonomier ventes det at India vil få den høyeste veksten i 2017 på 7,3 prosent og 7,7 prosent i 2018. Den indiske veksten i år er svakt lavere enn prognosene fra november.

Dette skyldes at store sedler ble inndratt og erstattet for å få den ulovlige delen av økonomien frem i lyset. Det har ført til lavere innenlandsk forbruk i en periode.

«Den sterke veksten bør fortsette i India de neste to årene – støttet av gjennomføringen av strukturelle reformer og en sterk lønnsvekst i offentlig sektor», mener OECD.

Kina følger like bak med en ventet vekst på 6,5 prosent i år og 6,3 prosent neste år.

«Etterspørselen støttes av en svært ekspansiv finanspolitikk, blant annet via offentlige finansinstitusjoner som igjen bidrar til økte private investeringer og handel. Produsentprisene har tatt seg opp kraftig, men konsumprisveksten forblir svak», påpeker OECD.

Trump-effekt

I USA var det en økonomisk vekst på 1,6 prosent i fjor. Denne veksten ventes å øke til 2,4 prosent i år og 2,8 prosent i 2018.

«Den innenlandske etterspørselen i USA vil styrke seg de neste to årene og øke i et solid tempo – drevet av en oppgang i privatformuer og en gradvis oppgang i energiproduksjonen», skriver OECD.

De påpeker at politiske beslutninger, blant annet offentlig forbruk, skattereformer, reguleringer og handel vil ha en betydelig innvirkning på den økonomiske veksten under Donald J. Trump som president.

Betydelig risiko og usikkerhet

Det er også betydelig risiko å finne i verdensøkonomien, ifølge sjeføkonom Catherine L. Mann hos OECD.

En avkobling mellom finansmarkeder og realøkonomien er en risiko for den økonomiske veksten i verdensøkonomien. 

Dow Jones-indeksen har steget med 23,2 prosent det siste året og festen fortsetter – til tross for svak vekst og lav produktivitetsvekst i USA og andre industriland.

Den årlige produktivitetsveksten har vært på vel under én prosent for OECD-landene fra 2007 til 2015. På 1990-tallet var den på over to prosent og like under to prosent frem til 2007.

Canada, Sverige og Australia brukes som eksempler hvor eiendomsprisene har steget kraftig og hvor belåningen er høy. I Italia, Russland, India, Spania og Kina er over fem prosent av alle utlån misligholdt. Kun Spania har vært i stand til å redusere andelen de siste to årene.

Uro fra renteøkning og valutabevegelser er også en av de største risikoene sjeføkonomer ser.

Gjeldsoppbygging, sårbarhet fra høye verdier på aksjer og økte handelskostnader er usikkerhetsmomenter som utgjør en risiko for verdensøkonomien i 2017 og 2018.

Rådene fra OECD er klare:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Iverksette effektive finanspolitiske tiltak for å støtte opp under økonomisk vekst.
  • Opprettholde åpne markeder – supplert med å føre en politikk som gjør at gevinsten blir delt.
  • Få fortgang i strukturelle prosesser med tiltak for inkluderende tiltak og skape vekst.
  • Avdekke finansielle sårbarheter som kan forbedre robustheten i økonomien.