Prisen på nordsjøolje (brent spot) var over 65 dollar fatet i slutten av forrige uke – den høyeste prisen siden før koronapandemien satte inn for ett år siden. Kuldebølgen i Texas førte til at rundt en tredjedel av den amerikanske dagsproduksjonen ble rammet.

Goldman Sachs mener spår et stramt oljemarked fremover. Det gir høyere oljepriser.

Nordsjøolje til 75 dollar

Da koronasmitten skjøt i været i Europa og USA mot slutten av sommeren i fjor valgte Goldman Sachs å oppjustere prisen på nordsjøolje. Prisen på nordsjøolje hadde mer enn doblet seg fra under 20 dollar til 42 dollar i august. Goldman Sachs mente den skulle til 65 dollar.

På søndag kom den amerikanske finansinstitusjonen med nye prognoser for 2021. Analytikerteamet mener at prisen på nordsjøolje skal nå 70 dollar i andre kvartal og 75 dollar i tredje kvartal.

Dette er ti dollar høyere enn den forrige prognosen og 12 dollar høyere enn dagens pris. Prisen på nordsjøolje lå på over 75 dollar i et par måneder høsten 2018. nordsjøolje vil stabilisere seg på 70 dollar fra slutten av 2021 og inn i 2022, ifølge Goldman Sachs.

«Vi mener at oljeprisen vil øke tidligere og raskere, drevet av lavere lagre og høyere kostnader for å gjenstarte oppstrømsvirksomheten», skriver finansinstitusjonen.

De mener at rallyet vil bli støttet av investorer som ønsker å sikre seg mot et inflasjonssjokk.

USA er i ferd med å få på plass en ny tiltakspakke som kan bli på nærmere 2000 milliarder dollar. De fleste større økonomiene i verden opprettholder dagens løse finans- og pengepolitikk.

Vaksinering og varmere vær

Goldman Sachs prognoser på økonomisk vekst for verdensøkonomien og etterspørsel etter olje for 2021 og 2022 ligger høyere enn konsensus.

«Vaksinering og varmere vær fører til høyere aktivitet. For olje vil dette gi høyere etterspørsel etter flydrivstoff», ifølge finansinstitusjonen.

Oljeetterspørselen vil nå 100 millioner fat dagen mot slutten av juli 2021. Dette er høyere enn hva Goldman Sachs har ment tidligere. Hovedårsaken er trenden fra de siste månedene som har vist høyere enn ventet oljeetterspørsel.

De ser få tegn på høyere aktivitet hos oljeproduserende land utenfor «Opec+»-koalisjonen. Den amerikanske resultatsesongen har vist at de amerikanske skiferprodusentene ikke er lystne på å sette i gang større prosjekter.

«Selv med om Opec+ øker produksjonen med 4,4 millioner fat dagen innen juli slik vi forventer, og som er betydelig over dagens avtale, vil det fortsatt være en manko på 1,35 millioner fat», skriver Goldman Sachs.

Et stramt oljemarked

Den nye amerikanske administrasjonen under president Joe Biden forsøker å få i gang en dialog med Iran. Dette kan føre til en delvis fjerning av økonomiske sanksjoner, noe som kan gi økt oljeproduksjon.

Det er betydelig usikkerhet rundt dette. Den iranske oljeeksporten var på over 2,5 millioner fat dagen i 2017, men har forsvunnet helt på grunn av sanksjoner. Oljeproduksjonen er halvert.

«Det er fortsatt stor avstand mellom USAs og Irans posisjoner om å gå tilbake til forhandlinger og en mulig avtale», skriver finansinstitusjonen.

Goldman Sachs forutsetter at den iranske oljeproduksjonen først vil nå nivået som produksjon var på før de siste sanksjonene satte inn i andre kvartal 2022.

«En forsinkelse i den iranske oljeproduksjonen forsterker våre optimistiske utsikter siden vi allerede forutsetter et stramt oljemarked med lav ekstra kapasitet fra Opec i 2022», skriver Goldman Sachs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.