Dessuten er det et stort spørsmål hvorvidt Kina, Nord-Koreas allierte, vil være med på et slikt forslag fra USA.

Og selv om Kina skulle la være å nedlegge veto, for å fremstå som samarbeidsvillig overfor omverdenen, skal en eventuell embargo settes ut i livet og følges opp. Også dette punkter er det knyttet stor tvil til.

Nord-Korea har svært lite oljeressurser selv og er avhengig av import for å holde samfunnet og de væpnede styrker i sving. Kina er den langt største eksportøren. Hele 90 prosent av det Nord-Korea forbruker av olje kommer fra nabolandet.

Gråsone

Men kinesiske tollmyndigheter har ikke offentliggjort tall over eksporten av råolje til Nord-Korea siden 2014, et forhold som utløser mye spekulasjon. Amerikanske energimyndigheter har anslått at Pyongyang importerer rundt 10.000 fat råolje daglig. Den blir prosessert ved landets eneste fungerende raffineri, Ponghwa kjemiske fabrikk.

Med en markedspris på 50 dollar fatet har eksporten til Nord-Korea en verdi på 180 millioner dollar i året. Dessuten importerer landet raffinerte produkter, som for eksempel bensin og flybensin. Også dette fra Kina. Tallene stammer fra Det internasjonale handelssenteret, en organisasjon der WTO og FN er sentrale aktører.

En mindre post stammer fra import av petroleumsprodukter fra Russland. Den er på beskjedne 1,7 millioner dollar.

Ødeleggende

Tankesmien The Nautilus Institute mener at et forbud mot salg av olje vil ha en ødeleggende effekt for vanlige nordkoreanere. I en fersk rapport heter det at folk må regne med å gå overalt, eller dytte busser snarere enn å sitte på.

Det blir mindre lys i husene og mer avskoging, ettersom folk flest blir nødt til hugge trær for å produsere kull for oppvarming. Dette igjen fører til mer erosjon, flere flommer og mer hungersnød, og det i et land som allerede er på knærne.

Ekspertene regner det som sikkert at nordkoreanske myndigheter vil bruke all den oljen som vil være tilgjengelig, på de væpnede styrker og rakettprogrammet. Befolkningens behov kommer i annen rekke.

– Derfor vil en embargo ha liten eller ingen effekt på kort sikt. Forsvaret bruker rundt en tredel av importen i normale tider, og Nord-Korea har oljelagre for minst ett år med vanlig militær aktivitet, heter det i rapporten.

Banesår

Oh Joon, en tidligere sørkoreansk ambassadør til FN, sier til nyhetsbyrået AFP at en stans i oljeeksporten vil påføre regimet i nord et banesår. Og han legger at det ikke blir enkelt å få Kina med på noe slikt.

I korridorene i FN sier diplomater at USA vil ramme olje, turisme og koreanske gjestearbeidere i utlandet. Dette skal være elementer i den pakken, den åttende i rekken, som USA legger frem til vedtak mandag til uken.

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger sagt at ytterligere sanksjoner er nytteløse og at partene må forhandle via de nødvendige kanaler. Kina frykter en enorm flyktningstrøm hvis det nordkoreanske regimet skulle falle og, enda verre, stasjonering av amerikanske styrker tett ved grensen mellom Kina og et gjenforent Korea.(Vilkår)

Advokat langer ut mot bilister, gående og syklende som forsinker Strava-tidene
Les Christian Lundin sitt leserbrev i DN i lenken under.
01:25
Publisert: