EU har de siste årene trappet opp kampen mot skatteunndragelse og -unngåelse, etter at skandaler som Paradise Papers-lekkasjen forrige måned har kastet lys over hvordan firmaer og individer arbeider med å redusere skatteutbetalingene sine.

– Alle de som betaler skatt, skal ikke måtte akseptere at noen av de rikeste ikke trenger å gjøre det, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire før samtalene med sine 27 motparter i EU startet.

Flere av EUs medlemsland har sine egne svartelister, men disse varierer fra land til land. Det har gjort det problematisk for EU-blokka å komme frem til en felles liste.

Rundt 20 land

Det ventes at rundt 20 land vil være på svartelisten, ifølge EUs finanskommissær Pierre Moscovici. Lista vil omfatte land som de siste ti månedene ikke har vært villige til dialog med EU om å møte unionens skattestandarder. Ifølge Moscovici vil den ikke inneholde noen EU-land.

– Det er ingen skatteparadiser i EU. Men det betyr ikke at det ikke fins praksiser i EU som må håndteres. Det betyr ikke at det ikke fins noen regimer som bør forbedres, sa han, og trakk fram Maltas momspolitikk som et eksempel.

I tillegg forbereder EU en annen «gråligste» med rundt 40 land på, ifølge Moscovici. Denne vil omfatte land som har lovet EU at de vil sørge for å møte blokkas skattestandarder, men som ikke har gjort det ennå. Det er uklart om denne listen også blir offentlig.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: