Nylig offentliggjorde Anthony Kennedy at han gir seg som dommer i amerikansk høyesterett. Kennedy, som ble nominert av Ronald Reagan i 1987, har spilt en sentral rolle i nimannskollegiet, mellom fire liberale og fire konservative dommere.

Det er andre gang på at tre år en dommer i USAs øverste rettsinstans byttes ut, etter at Neil Gorsuch erstattet avdøde Antonin Scalia i 2016. Når en ny kandidat nå skal pekes ut på nytt, skjer det ikke i stillhet. Målinger fra presidentvalget i 2016 viser at nettopp oppnevning av nye høyesterettsdommere var en sentral del av hvorfor velgere ga sin stemme til Trump.

Ifølge Washington Post oppga 26 prosent av Donald Trumps velgere at potensielle høyesterettsendringer var den viktigste årsaken til at de ga Trump sin stemme. 18 prosent av Hillary Clintons velgere oppga det samme.

Foreløpig har presidenten likevel holdt kortene om hans foretrukne etterfølger tett til brystet. Nylig sa presidenten at listen på 25 kandidater var kortet ned til fem.

– Antonin Scalia var blant de mest konservative dommerne i høyesterett, og det var lite vits i å gjøre en større kamp ut av mer moderate Gorsuch. Denne gangen er det annerledes, sier Mette Nøhr Claushøj, USA-ekspert og lektor i statsvitenskap ved Københavns universitet, til DN.

Frykter slutten for klimakampen

Med sin avgjørende og liberale stemme i saker om blant annet dødsstraff, homofili og tilgang til abort, knyttes det nå spenning til hvordan en konservativ motvekt i Kennedys sko vil slå ut for lovgivningen i de neste tiårene. I saker der Trump har vært mer høyrøstet, deriblant i sin skepsis til klimakampen og utmeldingen av Parisavtalen, fryktes det at en ny høyesterettsdommer vil kunne kvele USAs grønne forpliktelser.

Anthony Kennedy spilte en avgjørende rolle i saken om hvorvidt den føderale etaten Environmental Protection Agency (EPA) var pliktig til å håndtere saker om global oppvarming i 2007. Avgjørelsen la grunnlaget for flere klimavedtak under forgjengeren Barack Obama, skriver Time.

– Han har tilhørt majoriteten i samtlige klimasaker, utenom én. Du vinner ikke de kampene uten Kennedy, sier Harvard-professor Richard Lazarus, til The Atlantic.

Mette Nøhr Claushøj sier internasjonale konvensjoner ikke alltid er så populære fordi de ses på som lite demokratiske, men at klimasaken ikke nødvendigvis vil bli nedprioritert av en konservativ dommer.

– Spesielt for den religiøse høyresiden, der naturen som Guds skaperverk bør skades så lite som mulig, ser klima ut til å spille en større rolle nå. Nettopp denne fløyen skal for øvrig ha hatt innflytelse på Trumps nyeste direktiv om å ikke skille flyktningbarn fra sine foreldre, sier hun.

Tysk trøbbel?

Eksperter på arbeidsliv sier at amerikanske bedrifter vil merke lite til den kommende endringen i dommersammensetningen. Kennedy har som regel rettet sin avgjørende stemme i retning arbeidsgiversiden i rettsspørsmål som omfattet de største amerikanske selskapene, skriver CNBC.

Samtidig har Kennedys sønn, Justin Kennedy, blitt trukket inn i farens avskjed på grunn av sin forretningsvirksomhet. New York Times skrev før helgen at Justin Kennedy satt i en Deutsche Bank-avdeling som ga daværende forretningsmann Donald Trump én milliard dollar i lån i en periode der andre banker var lunkne til å låne ut.

I fjor fikk storbanken milliardbøter for hvitvasking av russiske penger. Banken er samtidig blitt knyttet til den pågående etterforskningen om russisk innblanding i det amerikanske valget.

Timingen har skapt spekulasjoner om hvorvidt Anthony Kennedys beslutning om å trekke seg hadde noe med sønnens påståtte bånd til Trump å gjøre, men denne koblingen har også fått kritikk for manglende bevis.

Republikanerne vil uansett forsøke å benytte anledningen til å få Senatet til å godkjenne Trumps nye kandidat før mellomvalget i november, tror Claushøj. Om avstemningen blir utsatt, kan en ny sammensetning i Kongressen gjøre det vanskelig å få kandidaten igjennom. (Vilkår)

– Demokratene fremstår som desperate i sine forsøk på utsettelse, men jeg tror republikanerne vil få det igjennom før november, mener lektoren.

Nei til EU parti kan bli størst i Sverige i september, men svensker flest liker EU bedre enn før.
01:34
Publisert: