Trump berget etikkombudet

Republikanerne vil likevel ikke legge det uavhengige etikkombudet for Kongressen inn under etikkomiteen i Representantenes hus.

Publisert 3. January 2017, kl. 18.11Oppdatert 3. May 2018, kl. 08.37