Den svenske sentralbanken holdt torsdag styringsrenten uendret på minus 0,5 prosent. Dermed ble det ikke noe av den første hevingen av renten på syv år.

Sentralbanken annonserte at den ikke ser for seg en renteheving før «mot slutten av året», mens den tidligere har kommunisert «i andre halvår».

– Det har tatt lang tid å få opp inflasjonen og inflasjonsforventningene, og det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i inflasjonen. Pengepolitikken må derfor utøves med varsomhet. Dersom betingelsene for inflasjonen endrer seg, er styret klar til å tilpasse pengepolitikken, heter det i en uttalelse fra den svenske sentralbanken.

Prisstigningen er usikker i Sverige. Kjerneinflasjonen – hvor man blant annet holder avgiftsendringer og energivarer utenfor – er langt under målet på to prosent, selv om svensk økonomi befinner seg på slutten av en vekstperiode.

Svenskekronen svekket seg

Utsettelsen av en renteheving vil sannsynligvis føre til nye spørsmål om sentralbankens ekstreme politikk. Kritikere mener forvalterne av en liten økonomi ikke kan gjøre mye mot de globale kreftene som har presset inflasjonen ned, og at man i stedet truer den økonomiske stabiliteten og driver ned valutaen.

Den svenske kronen hadde torsdag formiddag svekket seg 0,4 prosent til 10,46 mot euro.

– Dette er deprimerende lesning for dem som mener at det Riksbanken gjør er galskap, sier Carl Hammer, som er leder for avdelingen for global makro og valutahandel i banken SEB.

– Det er klart at trenden med en svak krone vil fortsette. Hvordan vil den komme seg ut av den onde sirkelen, og hvordan skal man få høy inflasjon uten å svekke kronen? sier Hammer.

Intern uenighet

Anført av sentralbanksjef Stefan Ingves, har Riksbankens styre satt inn all sin troverdighet på å forankre inflasjonen.

Gjennom en ekstrempolitikk har sentralbanken siden 2015 vært på et ensidig tokt som handler om å få inflasjonen opp igjen. Rentene har vært kuttet til under null og sentralbanken har kjøpt store deler av landets obligasjoner.

Seniorøkonom Johan Löf i Handelsbanken har merket seg et skifte i Riksbankens retorikk. Banken har blant annet fjernet en linje i sin kommunikasjon om at det var viktig at kronen ikke «styrket seg for raskt».

Det sentralbanken har uttalt, er at det er viktig at kronen «utvikler seg i tråd med en prisstigning nær målet» og at banken er «forberedt på å tilpasse» pengepolitikken.

Kronen har falt i år, og har nådd det laveste nivået mot euro siden finanskrisen. Bakgrunnen er at inflasjonen har vært på usikker grunn og at det svenske boligmarkedet har falt raskt etter flere år med stigende priser.

Prisstigningen – justert for energipriser – hadde sist måned en årsvekst på 1,5 prosent. Sentralbankens prognose var til sammenligning 1,8 prosent.

Som i februar var visesentralbanksjef Henry Ohlsson imot beslutningen om å utsette en normalisering av rentenivået. Han mener sentralbanken umiddelbart burde heve renten med 0,25 prosentpoeng.

Bloomberg/Dagens Næringsliv(Vilkår)

Da Marja Mortensson skulle avdekke sin egen sørsamiske musikalske arv, måtte hun begi seg ut på detektivarbeid.
Marja Mortensens nye album startet som en sørsamisk detektivhistorie.
00:30
Publisert: