Folkeavstemningene er ikke bindene, men stemmer innbyggerne «ja» vil lederne i de to naboregionene ha betydelig støtte til å forhandle med Roma om å få en større andel av skatteinntektene og flere ansvarsområder. Lederne ønsker seg større myndighet over sikkerhet, migrasjon, utdannelse og miljøsaker.

Roberto Maroni, president i Lombardia sier at han er fornøyd dersom 34 prosent av innbyggerne avlegger stemme, for det tilsvarer andelen som møtte opp i den nasjonale grunnlovsavstemningen i 2001. I Veneto må minst 50 prosent delta for at avstemningen skal få betydning.

De to regionene bidrar med 30 prosent av Italias brutto nasjonalprodukt. Begge er styrt av Lega Nord, et parti som er skeptisk til både EU og migrasjon. Flere andre partier støtter avstemningen, blant dem Forza Italia, partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Det sosialdemokratiske partiet Partito Democratico ber velgerne om å ikke delta i avstemningen.

Folkeavstemningen søndag blir en forsmak på valgene neste år, der Berlusconi har sagt at han vil ha mer selvstyre i alle de 20 regionene i Italia. Fem regioner har allerede utvidet selvstyre. (Vilkår)