Etter høringen av tidligere FBI-sjef James Comey torsdag, ser det ut til at Donald Trump foreløpig sitter relativt trygt som USAs president. Men Russland-bråket fortsetter med full styrke.

  • Jared Kushner, Trumps svigersønn og spesialrådgiver, skal ifølge NBC forklare seg for Senatets etterretningskomité om sin eventuelle rolle i forsøket på å etablere en uoffisiell bakkanal til Russland senere denne måneden.
  • Jeff Sessions, justisminister, skal tirsdag neste uke forklare seg for Senatets budsjettkomité om departementets finanser. Både demokratene og republikanerne har signalisert at han her også må forklare seg om sin rolle i sparkingen av Comey. Sessions er ekskludert fra alle saker som berører Russland-etterforskningen etter at han unnlot å opplyse Kongressen om møter med høytstående russiske diplomater og embetsmenn.
  • Rod J. Rosenstein, visejustisminister, må sannsynligvis også forklare seg om sin rolle i sparkingen av Comey. Rosenstein er øverste ansvarlig i justisdepartementet for Russland-etterforskningen.
  • Senatets etterretningskomité er heller ikke helt ferdig med James Comey etter torsdagens høring. Komiteen har blant annet bedt om alle dokumentene Comey har overlatt til den nye spesialetterforskeren.

«Sitter med nøkkelen»

Den nyutnevnte spesialetterforskeren for Russland-sakene, Robert Mueller, er i gang med den uavhengige granskningen. Melby minner om at Mueller har vide fullmakter, og at han kan kalle inn hvem han vil til avhør, inkludert presidenten.

– Jeg føler at Michael Flynn sitter på nøkkelen til om det er noe sprengstoff her. Han kan si om Trump visste eller godkjente kontakter med Russland, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på amerikansk politikk.

Michael Flynn var Nasjonal sikkerhetsrådgiver i en knapp måned før han i februar fikk sparken da det ble kjent at han hadde løyet om sine Russland-kontakter.

– Mueller er så vidt i gang, og slike spesialetterforskninger tar fort to-tre år. Samtidig dukker det hele tiden opp nye ting i denne saken, sier Melby.

Handlingslammet

Russland-sakene, kombinert med president Trumps personlige karakteristikker og fremferd, er i ferd med å kvele Trump-administrasjonens forsøk på å utøve politikk.

– Russland er helt ødeleggende og tar all administrasjonens oppmerksomhet og tid. Den store belastningen gjør at man ikke får gjennomført noe politikk, sier Melby.

Helsereform, skattereform, statsbudsjett, innreiseforbud og grensemuren mot Mexico er bare noen av sakene som nå står i stampe. Gapende hull med ubesatte stillinger ingen kan, vil eller har tid til å fylle er et annet problem.

Men Melby påpeker at Russland-sakene enn så lenge dreier seg om politikk, ikke jus, og at så lenge republikanerne ser seg tjent med at Trump sitter, så blir presidenten sittende.

– Kjernetroppene til Trump utgjør fortsatt en så stor andel av republikanernes velgere at partiet foreløpig ikke tør å vende seg mot ham. Men dette kan endres raskt hvis oppslutningen om Trump faller. Her kan det bli sirkus i alle varianter i tiden fremover, sier Melby.

– Russland vil prege amerikansk politikk i lang tid fremover, kanskje hele hans presidentperiode, sier Svein Melby.(Vilkår)