Det siste halvannet året av Barack Obamas presidentperiode satt Sandy Black som en av tre personer i presidentens økonomiske råd.

Black vil gjerne at USA beveger seg mot den nordiske økonomiske modellen. Maktesløs ser hun nå på at president Donald Trump går motsatt vei.

– Hvordan var det å jobbe for president Obama?

– President Obama var «great». Han er veldig positiv, mottakelig og nysgjerrig, og opptatt av teknologi. Han var ikke begrenset av ideologi, men opptatt av å gjøre det som beviselig virker. Som økonom og forsker var dét veldig tilfredsstillende. Alt i alt var det overraskende positivt, og jeg følte at alle i Det hvite hus jobbet mot et felles mål. Men det var jo litt frustrerende at Kongressen hele tiden jobbet mot oss.

– Hva synes du om at president Trump nå gjerne tar æren for at amerikansk økonomi går bra?

– Trump arvet en flott økonomi, og det er helt latterlig at han tar æren. Obama på sin side arvet en økonomi i ruiner etter finanskrisen. En kombinasjon av riktige politiske beslutninger og markedet gjorde at amerikansk økonomi ble gjenreist raskere enn i de fleste land.

– Hva vil president Trump gjøre med amerikansk økonomi?

– Jeg vet ærlig talt ikke helt hva hans økonomiske politikk er ennå. Men han går i feil retning, og det er fryktelig frustrerende å se på at han vil reversere gode tiltak som Obama gjennomførte. Angrepene på frihandel bekymrer, det samme gjelder dårligere fordeling og miljøpolitikken. Trump har potensial til å gjøre stor skade, og det er særlig de fattige og middelklassen som vil lide. Når det gjelder makroøkonomien er det fortsatt usikkert. Det er fortsatt veldig uklart hva han vil få gjennomført, når man ser motstanden i eget parti. Spørsmålet fremover er om han virkelig har makten. Han har flertall i Kongressen, men det blir ikke så lett som han trodde.

– Hvordan tror du det er å være økonomisk rådgiver for president Trump?

– Det kan ikke være lett, hvis man baserer rådene på økonomisk forskning. Men nå har ikke Trump oppnevnt noe økonomisk råd ennå. Hvis han gjør det håper jeg han vil lytte, men jeg tror vel egentlig ikke han er særlig mottakelig for gode råd.

– Du er ofte i Norge. Hvorfor det?

– Jeg har kommet jevnlig til Bergen og NHH siden 2001 i forbindelse med forskningsprosjekter. Sammen med flinke folk på NHH studerer vi blant annet langsiktige effekter av å investere i barns oppvekst. Både Obama og jeg har stor sans for den skandinaviske modellen, men den er vanskelig å gjennomføre i USA på grunn av størrelsen og diversiteten. Men det er en modell vi må strekke oss etter, selv om vi aldri helt kommer dit.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ny transportplan med 131 milliarder kroner i bompenger - totalramme på 1.064 milliarder over tolv år
Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene. Men bompengeandelen går ned. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til
25:20
Publisert: