Knapt et døgn etter at EU-lederne vedtok en omfattende sanksjonspakke mot Russland, arbeides det nå med nye sanksjoner, opplyste EU-president Charles Michel fredag formiddag.

Beslutningen om å skjerpe sanksjonene ytterligere ble tatt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag snakket med Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen og ba om enda strengere straffetiltak mot Russland.

De vestlige landene møttes torsdag for å meisle ut nye sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Blant annet meldte flere medier fredag ettermiddag at det var ventet at EU ville fryse Russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrovs personlige midler.

Sanksjonene er rettet mot finanssektoren, enkeltindivider og import av viktig teknologi. EU sier at også energi- og transportsektoren vil omfattes, men foreløpig er det ikke tegn til konkrete sanksjoner mot energi. Her er listen over de nye sanksjonene.

Russiske militærstyrker skal nå være i Kyiv. Det meldes om kamper mellom ukrainske og russiske styrker nord i hovedstaden. Her Russlands president Vladimir Putin.
Russiske militærstyrker skal nå være i Kyiv. Det meldes om kamper mellom ukrainske og russiske styrker nord i hovedstaden. Her Russlands president Vladimir Putin. (Foto: Aleksey Nikolskyi/Sputnik/Reuters/NTB)

USA

 • USA vil kutte all forbindelse mellom Russlands største bank Sberbank og det amerikanske finansielle systemet. Det vil begrense Sberbanks tilgang til transaksjoner i dollar. Banken kontrollerer nesten en tredjedel av den russiske banksektorens eiendeler, ifølge USA.
 • Det innføres «blokkerende sanksjoner» mot Russlands nest største bank VTB Bank. Bankens eiendeler i USA fryses.
 • De samme sanksjonene gjelder for tre andre store finansinstitusjoner: Bank Orkritie, Sovcombank OJSC og Novikombank. Ifølge USA rammer sanksjonene alle de ti største finansinstitusjonene i Russland.
 • Det innføres begrensninger på ny gjeld og egenkapital utstedt av 13 statlig eide selskaper.
 • Flere individer blant den russiske eliten omfattes av nye sanksjoner.
 • Også hviterussiske personer og selskaper, deriblant statseide banker og forsvarsselskaper, rammes av nye sanksjoner. Det fremgår ikke tydelig nøyaktig hva slags sanksjoner det dreier seg om.
 • Det innføres sanksjoner på eksport som vil fjerne mer enn halvparten av Russlands import av viktig teknologi fra USA. Disse sanksjonene skal være målrettet mot det russiske forsvaret, luftfart og maritim sektor.

Å utestenge Russland fra det internasjonale betalingssystemet Swift skal ha vært diskutert, men det er uenighet innad i EU. USA har ikke lagt frem noen konkrete sanksjoner som er direkte rettet mot den russiske energisektoren. I en tale torsdag sa USAs president Joe Biden at han vil gjøre hva han kan for å begrense smerten det amerikanske folk føler ved bensinpumpen.

EU

I EU har man foreløpig kun sagt i veldig brede ordelag hvilke områder man ønsker å innføre sanksjoner. Konkrete sanksjoner er ventet å komme fredag. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News varte krisemøtene blant europeiske ledere utover natten. Både Bloomberg og avisen Financial Times har snakket med kilder med kjennskap til planene, og sanksjonene som vil presenteres omfatter:

 • Et av de viktigste tiltakene skal være å innføre eksportkontroll på høyteknologiske varer særlig rettet mot elektronikk, telekom, informasjonsteknologi, sensorer, lasere og maritime applikasjoner. Her skal EU og USA ha hatt et tett samarbeid.
 • Forslaget inkluderer også forbud mot eksport av fly og flydeler, samt salg av nødvendig utstyr og teknologi for oppdatering av russiske oljeraffinerier.
 • Flere finansinstitusjoner, inkludert bankene Alfa-Bank og Bank Otkritie, legges til i listen over aktører som ikke lenger får låne eller kjøpe verdipapirer.
 • Utlån og kjøp av verdipapirer forbys for en rekke statseide russiske selskaper, inkludert selskaper i luftfartssektoren og forsvarssektoren.
 • Russere vil ikke få gjøre innskudd på mer enn 100.000 euro i banker i EU.

I sin overordnede melding om sanksjonene skriver EU at sanksjonene også dekker energi- og transportsektoren, men dette er ikke konkretisert. Heller ikke Bloomberg og Financial Times har omtalt konkrete sanksjoner mot energisektoren.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge vil slutte seg til sanksjonene som diskuteres med europeiske partnere.

Storbritannia

Storbritannia, som nå står utenfor EU, har innført egne sanksjoner mot Russland.

 • Eiendelene til de største russiske bankene fryses.
 • Store russiske selskaper får ikke lenger finansiere seg i britiske markeder. Statseide selskaper skal også forbys å ta opp statsgjeld i britiske markeder. Den nye loven vil tre i kraft tirsdag.
 • Det innføres sanksjoner overfor mer enn 100 individer og selskaper. det inkluderer Russlands største forsvarsselskap, Rostec.
 • Ingen fly fra det russiske flyselskapet Aeroflot får lande i Storbritannia.
 • Det innføres et umiddelbart forbud mot å eksportere varer som kan brukes militært, inkludert elektriske komponenter.
 • Innen få dager vil det innføres en lov som forbyr eksport av høyteknologi som halvledere og flydeler. Også Storbritannia vil forby eksport av deler til oppgradering av oljeraffinerier.
 • Russiske statsborgere får ikke ha innskudd større enn 50.000 pund i britiske banker.
 • Alle sanksjoner gjelder også Hviterussland.

Rører ikke energi

Sanksjonene fra de vestlige landene er omfattende, men ikke rettet mot den viktige energisektoren. Energisanksjoner vil være blant de aller mest smertefulle grepene EU kan ta overfor Russland, men det vil også skape enorme utfordringer for Europa. Rundt 40 prosent av EUs gassimport kommer fra Russland.

Den erfarne råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB har fulgt energimarkedene i en årrekke. Han mener det later til at Europa og USA enn så lenge unngår energisanksjoner fordi det vil ramme Europa like hardt som Russland, om ikke hardere.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop.
Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

«Selv om sanksjonene ikke eksplisitt rammer russisk energieksport vil vi trolig fortsatt se redusert energitilflyt fra Russland. Russland har overtaket på energi. Alvorlige sanksjoner mot Russland vil lett kunne bli svart med motsanksjoner fra Russland som omhandler energi», skriver Schieldrop i en kommentar fredag.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er enig.

«Russland vet godt at energikanalen er et sårt punkt for Vesten, og kan komme til å strupe tilførselen som et mottrekk. Men også det russiske regimet må veie gevinstene av en slik strategi opp mot inntektsbortfallet et slikt trekk vil medføre. Det er på ingen måte slik at naturgass som ikke er i flytende form lett kan selges annetsteds», skriver hun i meglerhusets morgenrapport.

Sjeføkonom Kjersti Haugland.
Sjeføkonom Kjersti Haugland. (Foto: Fredrik Solstad)

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO understreker at detaljene ikke er publisert, men at sanksjonene synes å være i tråd med det som kunne ventes.

– Jeg tror, basert på det som skjedde sist, at effektene av dette ikke vil være store. Russland har levd under et sanksjonsregime siden 2014 og landet har brukt de åtte årene til å redusere sårbarheten for kapital utenfra. Utenlandsgjelden er redusert, mens valutareservene er økt, sier han.

Dørum påpeker at det som gjorde størst skade på Russland i 2014, var et dramatisk fall i oljeprisen.

– Hvis man virkelig skulle rammet Russland, så skulle man stanset importen av gass, olje og andre råvarer, altså rammet landets inntekter. Det sier seg selv at dette er et tveegget sverd, for å si det forsiktig. Med flaskehalser i en rekke verdikjeder og et svært stramt energimarked med lave lagre og rekordhøye gasspriser vil dette også kunne ramme vestlige bedrifter og aktivitet hardt. Global prisvekst er allerede faretruende høy, sier sjeføkonomen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.