– Det er ikke noe jeg frykter mer enn en handelskrig mellom Kina og USA, sier Singapores utenriksminister Vivian Balakrishnan til Bloomberg tv på tirsdag.

Siden Singapore ble selvstendig på midten av 1960-tallet, etter å ha vært en del av Malaysia i en kort periode, har landet blitt et av de rikeste i verden. Dette skyldes globalisering. Singapore mangler råvarer og må til og med importere ferskvann fra Malaysia.

Levestandarden er den høyeste i Sørøst-Asia med et bruttonasjonalprodukt per innbygger som er like høyt som Danmark, ifølge Verdensbankens 2016-statistikker.

– Ikke skyld på handel

De siste månedene har det vært en bred vekst i handelen for nesten alle land i Asia. Singapore økte eksporten i juli med 8,5 prosent sammenlignet med for ett år siden. Dette var tredje måned med eksportvekst. Elektronikksektoren leder an.

USAs president Donald Trump ønsker å redusere det amerikanske handelsunderskuddet og har pekt ut en rekke asiatiske land som syndebukker. USA har et handelsoverskludd med Singapore, men landet eksporterer komponenter til andre land hvor USA mener det er ubalanse i handelen.

Kina hadde i fjor et handelsoverskudd med USA på nesten 350 milliarder dollar.

Trump har sagt han vil føre en politikk som ivaretar amerikanske interesser først. Dette gjelder spesielt handel og arbeidsplasser.

– Jeg ønsker å gjøre noe klart for alle. Ikke skyld på handel. Hva som skjer overalt er den digitale revolusjonen, sier utenriksministeren.

Singapore har egne konflikter med Kina og har lenge advart mot den kinesiske innflytelsen i Sørøst-Asia. Den singaporske statsministeren ble ikke invitert til en stor konferanse i Kina i mai hvor president Xi Jinping la frem planer for «Belt and Road»-prosjektet.

Skritt tilbake

Selskaper i Singapore er viktige underleverandører til kinesiske fabrikker, blant annet med avanserte komponenter til elektronikkindustrien. Kinesiske selskaper er den neste største investoren i landet, som har 5,5 millioner innbyggere.

– Nå er det viktig at vi tar et skritt tilbake og slutter å skylde på handel. Vi må jobbe sammen, etablere et system hvor vi er avhengig av hverandre med gjensidige investeringer. Deretter kan alle høste av den teknologiske og digitale revolusjonen, sier finansministeren.

Den singaporske handelen var på over 550 milliarder dollar i fjor. Dette er nesten dobbelt så mye som landets bruttonasjonalprodukt, som var på 297 milliarder dollar.

Den umiddelbare virkningen av en handelskrig mellom USA og Kina vil være verst for Kina, ifølge en rapport fra den amerikanske tenketanken The Conference Board.

Tenketanken har analysert eksport data og målt en rekke multinasjonale selskapers eksponering mot det kinesiske markedet, ifølge Financial Times.

USAs og EUs verdiskapende eksport til Kina utgjør henholdsvis 0,7 prosent og 1,6 prosent av områdenes bruttonasjonalprodukt (bnp), ifølge rapporten. Selv for nabolandet Japan, som tradisjonelt har sterke handelsbånd med Kina, utgjør eksporten bare 2,1 prosent av bnp.(Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen et kjempestrengt råd hun mener hun trengte å høre
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: