Det er nesten et kvart århundre siden Softbanks Masayoshi Son investerte 20 millioner dollar i det kinesiske oppstartsselskapet Alibaba, som ikke hadde inntekter, forretningsplan og nesten ingen ansatte. Internettboblen hadde nettopp sprukket. Son hadde latt seg imponere over grunnlegger Jack Ma.

– Jeg skjønte fra måten han snakket på, måten han så på ting at han hadde karisma og at han hadde lederegenskaper, forklarte Son senere i et intervju med Bloomberg tv for å forklare investeringen.

Nesten ute av Alibaba

Softbank har vært den største eieren i Alibaba og hadde i en lengre periode negativ kontroll med 34 prosent av aksjene. I 2020 nådde børskursen en ny topp og Alibaba var i ferd med å innta den eksklusive klubben over selskaper verdt over 1000 milliarder dollar – som det første selskapet i Asia.

Nedturen ble bratt. Grunnlegger Jack Ma begikk en kardinalsynd. Han kom med uttalelser som ble oppfattet som kritikk av det kinesiske kommunistpartiet og makten statskontrollerte banker og finansinstitusjoner hadde over det kinesiske samfunnet.

Aksjekursen stupte i løpet av 24 måneder fra en topp på over 310 dollar til 63 dollar. Den har tatt seg litt opp, men selskapets børsverdi er på 250 milliarder dollar – 70 prosent lavere enn hva den var høsten 2020.

Ifølge Financial Times (FT) har Softbank foretatt et nytt kraftig nedsalg av aksjer i Alibaba i løpet av første kvartal. Selskapet vil sannsynligvis sitte igjen med en eierpost på kun 3,8 prosent når den siste transaksjonen er gjennomført.

«Transaksjonen gjenspeiler et skifte til en defensiv posisjon for å håndtere en mer usikker situasjon i næringslivet. Vi styrker vår økonomiske stabilitet og likviditetssituasjonen ved å hente inn kontanter», sier selskapet i en kommentar til næringslivsavisen.

Alibabas aksjekurs falt med over fire prosent da handelen startet ved Hongkong-børsen torsdag morgen.

Sitter på gjerdet – for nå

Softbanks Alibaba-aksjer var verdt nesten 200 milliarder dollar ved utgangen av tredje kvartal i 2020. Selskapet brukte aksjene til å finansiere andre investeringer og oppkjøp.

Softbank har solgt 389 millioner aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 92 dollar de siste 14 månedene via forhåndsbetalte terminkontrakter. Denne typen finansielle kontrakter kan brukes for å redusere, eller øke, eksponeringen mot aksjene.

Dette har innbrakt 35 milliarder dollar til Softbank-kassen. Ved utgangen av mars disponerte Softbank 22 millioner Alibaba-aksjer, ifølge FTs beregninger.

I fjorårets to første kvartaler fikk Softbank Group et samlet underskudd på 5260 milliarder yen (412 milliarder kroner). Dette snudde til et overskudd på 3030 milliarder yen i tredje kvartal før det igjen ble negative tall på bunnlinjen for fjerde kvartal 2022 med 780 milliarder yen i minus.

Softbank har avvikende regnskapsår og 2023-året ble avsluttet den 31. mars. Det er knyttet stor spenning til årsregnskapet som skal legges presenteres om kort tid.

Selskapet har kvittet seg med gjeld de siste månedene. Ved siste årsskifte hadde Softbank nesten 6000 milliarder yen (450 milliarder kroner) i kontanter på balansen.

– Det er varierende syn internt på om vi fortsatt skal være litt mer defensive eller om tiden er kommet for å gå tilbake til å investere. Flere og flere i ledelsen begynner å helle mot at det er på tide å åpne ventilen igjen, sier en person med nær tilknytning til Softbank til Financial Times.

Årets største børsnotering

Softbank, som ble det norske e-læringsselskapet Kahoots største aksjonær, solgte seg helt ut i fjor. Det samme har skjedd med en rekke andre investeringer i oppstartssektoren i Europa og USA. Softbank sitter fortsatt med betydelige investeringer.

Masayoshi Son godkjente tidligere denne uken børsnotering av databrikkeutviklerselskapet Arm på den amerikanske Nasdaq-børsen. Softbank kjøpte det britiske selskapet i 2016 for 24 milliarder pund. Dette vil bli en av de største børsnoteringene i verden i år – i konkurranse med Stripe Inc.

Et forsøk på å selge Arm til konkurrenten Nvidia til 40 milliarder dollar strandet i fjor etter protester fra konkurransemyndigheter i Europa og USA.

Ifølge Australian Financial Review håper Softbank å hente inn minst åtte milliarder dollar i en emisjon før børsnoteringen med en verdsettelse på rundt 50 milliarder dollar.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.