Hammond har hatt møter med Trade Union Congress, som tilsvarer norske LO, og skal være nære å foreslå å løfte satsene om minstelønn til 66 prosent av medianinntekten, ifølge skriver The Guardian. Det er i tråd med anbefalingene til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Britenes minstelønn ligger i dag på 8,21 pund i timen, som tilsvarer om lag 94 norske kroner. Med det ventede forslaget vil timelønnen kunne høynes til 9,61 pund i 2020, altså drøye 110 norske kroner.

– Ikke uten risiko

Forslaget er stikk i strid med hva Hammond tidligere har ment. I 1997 argumenterte han i det britiske Underhuset om at en justering av minstelønnen vil være kritisk for mange mindre bedrifter, og drive dem ut i det svarte arbeidsmarkedet, ifølge avisen.

I en tid der forholdene på det britiske arbeidsmarkedet allerede går en usikker fremtid i møte i lys av brexit-kaoset, er det ventet debatt også denne gang.

– Engasjementet for å løfte minstelønnen viser nettopp hvor vellykket en minstelønnssats har vært. Samtidig er denne høy sammenlignet med andre lignende økonomier, så en ytterligere høyning av denne vil ikke komme uten risiko når vi nå går ut i usikre tider, sier Torsten Bell, direktør i tenketanken Resolution Foundation, som jobber med inntektsulikhet.

Ifølge FriFagbevegelse sliter 1,5 millioner briter med å ha råd til det aller mest nødvendigste, og antall hjemløse har økt kraftig siden 2010.

En talsperson i det britiske finansdepartementet kommenterer ikke det potensielle forslaget direkte, men sier regjeringen jobber aktivt for å bedre situasjonen til de lavtlønnede og at de vil møte en rekke fagforeninger og næringslivsrepresentanter i tiden som kommer for å drøfte hvordan det best kan gjøres.

USA spriker

The Guardian kaller den foreslåtte økte summen for «verdens høyeste minstelønn». Også i USA har minstelønnen vært en tema, der den nasjonale taksten på 7,25 dollar ikke er blitt endret siden 2009. 29 delstater, samt Washington, D.C. har samtidig minstesatser som er høyere enn den nasjonale, skriver New York Times.

Norge har ingen generell minstelønn, men Arbeidstilsynet peker på at det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Blant disse bransjene er bygg, skipsindustrien og godstransport på vei. Mange har høyere satser enn hva som nå er under diskusjon i Storbritannia.

Elektrobransjen har den høyeste minstesatsen av bransjene tilsynet selv lister opp. Der skal faglærte som utfører fagarbeid han lønn på minst 211,70 kroner per time.

«Datingtjeneste» for meningsmotstandere: Her kan du svare på spørsmål for å delta i «Hele Norge snakker»

.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.