Statsminister Theresa May har vunnet en viktig avstemning om brexit i Parlamentet. Med knapp margin avviste de folkevalgte et forslag om fortsatt tollunion.

Forslaget om tollunionen ble nedstemt med 307 mot 301 stemmer. Det var lagt frem av EU-tilhengere i det konservative partiet og gikk ut på at Storbritannia måtte bli værende i tollunionen, dersom det ikke blir noen handelsavtale med EU før uttredelsen i mars neste år.

Avstemningen er ventet å styrke strategien som May har lagt opp til i sin nylig fremlagte plan for hvordan regjeringen helst ser at adskillelsen fra EU skal foregå.

Forslaget til ny handelslov, som nå er under behandling i Underhuset, er ment å gi kontinuitet etter brexit og er et av flere lovutkast som skal sikre fortsatt integrering av EU-lovgivning i det britiske lovverket. Slik forklarte statssekretær for handel, George Hollingbery, målsetningen overfor Underhuset.

Både opposisjonen i Labour og grupper blant de konservative la frem mange endringsforslag tirsdag, men de fleste ble nedstemt. May tapte riktignok avstemningen om forholdet til EUs legemiddelbyrå. Her stemte 305 mot 301 for at Storbritannia fortsatt skal være tilsluttet dette byrået.

Labour betegnet regjeringens opplegg som ren ønsketenkning og understreket at EU-kommisjonen gjentatte ganger har sagt at Storbritannia ikke kan plukke fritt hva de vil delta i etter adskillelsen.(Vilkår)

Sirkuset brexit
Britiske EU-motstandere frykter at Storbritannia aldri kommer seg ut av EU.
01:25
Publisert: