Sannsynligvis kan det vippe fem til ti kretser fra De konservative til Labour dersom valgdeltakelsen blant unge mellom 18 og 24 år blir like stor som for dem over 65 år, skriver BBC.

Ved valget i 2015 stemte hele 78 prosent av velgerne over 65 år, mens bare 43 prosent av dem mellom 18 og 24 år gikk til stemmeurnene.

Siden et stort flertall av de unge ifølge meningsmålinger foretrekker Labour framfor De konservative, er det Labour som vil ha mest å vinne på at de unge bruker sin stemmerett. Avisa Telegraph har regnet seg til at dersom valgdeltakelsen for dem mellom 18 og 24 år kommer opp i 60 prosent, slik det var tilfelle under brexit-avstemningen, kan det påvirke utfallet i 40 av Storbritannias 650 valgkretser.

Tydelig mønster

– Jeg ser at noen av meningsmålerne forventer at ungdom vil mobilisere i sterkere grad. Og gjør de det, vil avstanden mellom toryene og Labour være mindre, det er det ingen tvil om. Så er spørsmålet hvor stor den mobiliseringen faktisk blir, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til NTB.

I parlamentsvalget i 2015 stemte 43 prosent av dem mellom 18 og 24 år Labour, mens 27 stemte konservativt. Blant dem over 65 var det omvendt: 47 prosent stemte konservativt, 23 prosent Labour.

– En rapport utarbeidet av Parlamentet etter valget i 2015 viser at trinn for trinn oppover i aldersgruppene går oppslutningen om Labour ned og om toryene opp. Samtidig går valgdeltakelsen opp trinn for trinn fra yngste gruppe og opp til de eldste. Så det er et tydelig mønster, og tyder på at effekten er sterkest når det gjelder hva den yngste gruppen gjør, sier Bratberg.

Også under brexit-avstemningen i fjor viste det seg et klart mønster. De yngre stemte i langt større grad enn de eldre for å forbli i EU, men langt færre yngre enn eldre brukte stemmeretten.

Kombinert effekt

Nå er det ikke spesielt for Storbritannia at mange unge lar være å stemme.

– Storbritannia er nok av de land i Vest-Europa hvor denne effekten er sterkest. Det interessante er at det er en kombinert effekt, at det både er en forskjell i valgdeltakelse og en systematisk forskjell i hvilket parti unge og gamle støtter, sier Bratberg.

Hvor avgjørende de unge stemmene blir, er avhengig av hvor godt Theresa Mays toryparti gjør det totalt sett. Får hun økt sitt flertall i Underhuset, slik hun håper på, har ikke noen tapte valgkretser så stor betydning som dersom det blir et svært jevnt valg.

Kan utgjøre en forskjell

Skulle valgdeltakelsen blant den yngste velgergruppen komme opp i 78 prosent, slik den var hos den eldste velgergruppen ved forrige valg, betyr det cirka to millioner ekstra stemmer, skriver BBC.

– En skal være forsiktig med å spå, men to millioner stemmer kunne ha endret resultatet av valget i 2015, fratatt De konservative den lille majoriteten og tvunget dem til å fortsette som en minoritetsregjering. I et jevnt valg teller hver stemme, sier ekspert på politiske meningsmålinger, David Cowling ved King's College i London, til BBC.

Nå vil uansett den eldste velgergruppen ha større innflytelse enn de unge, rett og slett fordi det er flere av dem. I 2015 var det 5,7 millioner mellom 18 og 24 år i Storbritannia, mens det var 11,3 millioner over 65 år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: