Det anerkjente Pew Research Center har spurt over 40.000 innbyggere i 37 land om de har tiltro til at Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump vil «handle rett i internasjonale spørsmål».

Begge statslederne fikk generelt dårlige resultater. Italia ligger midt på treet – og utgjør dermed den såkalte medianen – i sin tillit til Putin, som 26 prosent av italienerne har tillit til. For Trump er medianposisjonen 22 prosent tillit, et tall han oppnår i Storbritannia og Canada.

USA delt

For øvrig stoler 23 prosent av amerikanerne på at Putin vil gjøre det rette, mens hele 53 prosent av russerne viser tilsvarende tillit til Trump.

I USA er demokratene langt mer skeptiske enn republikanerne til Russland og Putin. 61 prosent av dem som regner seg som demokrater mener Russland utgjør en alvorlig trussel mot landets sikkerhet, og bare 13 prosent har tillit til Putin.

Blant republikanerne er det 36 prosent som ser Russland som en alvorlig trussel, mens 34 prosent – omtrent en tredel – stoler på Putins evne til å handle rett. For to år siden var partienes velgere nesten samstemt i synet Putin. Da viste henholdsvis 20 og 17 prosent ham tillit.

Uavhengige velgere legger seg mellom demokrater og republikanere i synet på Russland.

Flere NATO-land setter Putin over Trump

Blant USAs allierte er det store variasjoner i synet på de to statslederne, og mange stoler mer på Putin enn på Trumps dømmekraft i internasjonale spørsmål. Den aller største forskjellen blant NATO-landene er i Hellas og Tyskland, der Putin ligger henholdsvis 31 og 14 prosentpoeng foran Trump.

I Japan, Sør-Korea og i NATO-landene Hellas, Tyskland, Tyrkia, Ungarn, Frankrike, Italia og Spania har de mest tiltro til Putin. Men i Storbritannia, Canada, Nederland og Polen har de høyere tillit til Trump.

Norge er ikke med i studien, men forskningsinstituttet har spurt svenskene, der 12 prosent av de spurte svarer at de har tillit til Putin og 10 prosent at de har tillit til Trump.

Polen mest skeptisk til Russland

Rapporten fra Pew handler først og fremst om synet på Russland og president Putin. Ett land skiller seg tydelig ut i sin skepsis til stormakten i øst. I Polen har bare 4 prosent tro på at Putin vil gjøre det rette i internasjonal politikk, og hele 65 prosent – nesten to tredjedeler av de spurte – ser Russland som en stor trussel mot sitt eget lands sikkerhet.

Også i Tyrkia svarer flertallet – 54 prosent – at de ser Russland som en alvorlig trussel. I alle de øvrige landene har færre enn halvparten dette synet. I Sverige er tallet 39 prosent.

Vietnameserne frykter Russland i minst grad (11 prosent) og stoler på Putin i størst grad (79 prosent).(Vilkår)

Føler seg presset til å like og dele på sosiale medier
Mange av de DN snakker med på gaten i Arendal tror sosiale medier påvirker valgene de tar, også hva de vil stemme ved høstens stortingsvalg.
01:54
Publisert: