En totrinnsrakett for å redde brexit. Det var Theresa Mays forslag da hun kom til EUs toppmøte i Brussel torsdag for å diskutere brexit med stats- og regjeringssjefene fra EUs 27 øvrige medlemsland.

Det første trinnet skulle være en erklæring med beroligende ord fra selve toppmøtet. Så skulle trinn to være forhandlinger om et nytt tillegg til utmeldingsavtalen EU og Storbritannia har forhandlet fram, med mål om å få avklart de sidene ved avtalen som har bekymret britiske parlamentarikere mest.

Men da møtet ble avsluttet, lot EU invitasjonen stå ubesvart.

Strøk invitasjonen

Situasjonen overrumplet både journalister og diplomater som fulgte møtet. I forkant hadde EU nemlig utarbeidet et utkast til slutterklæring der de øvrige medlemslandene eksplisitt åpnet for forhandlinger av den typen May ville ha. Men dette avsnittet ble strøket av stats- og regjeringssjefene.

– Jeg er veldig overrasket, sier en EU-diplomat.

– Ordlyden var svak og uskyldig allerede i det tidligere utkastet. Så strøk de det ene avsnittet som kunne tolkes som et skritt mot May. Og selv det var en forsiktig skritt, sier diplomaten, som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

Åpner for avklaringer

Helt død er ideen likevel ikke. Da EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker møtte pressen etter møtet, lot han det skinne igjennom at døra fortsatt står på gløtt for nye diskusjoner med May.

– Det blir ingen reforhandling av selve avtalen. Men vi kan tilføye noen avklaringer til det som allerede er avtalt, sa Juncker.

Det som trengs nå, er mer klarhet fra britene om hva de faktisk vil ha, utdyper en tjenestemann i EU-kommisjonen.

Heller ikke på britisk side ble utfallet tolket som et signal om at døra nå er helt lukket for nye samtaler.

Advarte mot «felle»

Inne på selve møtet sa May til de europeiske lederne at det fortsatt skal være mulig å få utmeldingsavtalen igjennom i Parlamentet. Men kun hvis parlamentarikerne får de riktige forsikringene om hva avtalen betyr.

Problemet, fortsatte hun, er knyttet til den såkalte reserveløsningen for Nord-Irland som er innbakt i avtalen. Frykten mange britiske parlamentarikere har, er at Storbritannia skal kunne bli fanget i denne reserveløsningen mer eller mindre permanent hvis den noensinne trer i kraft.

– Vi er nødt til å endre oppfatningen om at denne reserveløsningen kan bli en felle som Storbritannia ikke kan unnslippe fra. Fram til vi gjør det, vil avtalen – vår avtale – forbli truet, sa May.

Ønske om juridiske forsikringer

Den britiske statsministeren ga deretter en mer detaljert beskrivelse av den såkalte totrinnsraketten, forteller kilder med kjennskap til samtalene.

Det første trinnet ble avfyrt i form av slutterklæringen fra selve toppmøtet, der stats- og regjeringssjefene på nytt forsikret om at den kontroversielle reserveløsningen for Nord-Irland kun er ment som en midlertidig løsning, og at målet er at det aldri skal bli nødvendig å ta den i bruk i det hele tatt.

Får May viljen sin, vil neste trinn bli en tekst med enda sterkere forsikringer, og da i en form med større juridisk tyngde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.