Tyrkiske lira stupte onsdag over fem prosent mot dollar, det største fallet på én dag på nesten et tiår. Den tyrkiske valutaen har falt markant siden midten av april, og den nærmer seg nå fem lira for en dollar.

Høy inflasjon, sterk dollar, stort driftsunderskudd og motvilje til å sette opp rentene er hovedårsaker til valutafallet. Mai ligger nå an til å bli den verste måneden for liraen på ti år.

Av valutaer å snakke om er det bare argentinske peso som har falt mer enn liraen i år.

Politisk motivert

24. juni avholdes både parlamentsvalg og presidentvalg i Tyrkia. President Recep Tayyip Erdoğan har Tyrkia i et jerngrep. Han satser på å styrke både sin egen presidentmakt og sitt parti AKPs dominans i tyrkisk politikk og samfunnsliv.

Tyrkias president RecepTayyip Erdoğan.
Tyrkias president RecepTayyip Erdoğan. (Foto: Murat Kula/Handout via Reuters/NTB Scanpix)

I valgkampen har Erdoğan vendt tilbake islamistenes mantra om at ågerrenter er forbudt, en sak AKP egentlig har hatt et meget avslappet forhold til. Erdogan har holdt flammende taler der renter beskrives som «djevelens verk», og han har i praksis lagt ned forbud mot at sentralbanken setter opp rentene for å forsvare valutaen. Selv om sentralbanken i teorien skal være uavhengig.

– Erdogans uttalelser i valgkampen har gjort at alle forsøk på å sette opp renten vil fremstå som personlig illojalt. Alle i ledende stillinger i Tyrkia sitter på Erdogans nåde, og i sentralbanken vet de at hvis renten settes opp må de gå. De har dessuten få andre virkemidler for å forsvare liraen, sier Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Nytteløs rentebønn

Tyrkisk økonomi sliter med strukturelle problemer, inflasjon og underskudd på de offentlige finansene. Men ekspertene er enstemmige i at rentehevelse er det eneste og opplagte på kort sikt for å hindre fullstendig valutakollaps.

– Beslutningstagerne må sette opp rentene nå! Det er ingen grense for hvor langt dette kan gå, fordi dette er i ferd med å bli en valutakrise, sier Cristian Maggio, sjefstrateg for fremvoksende økonomier hos TD Securities i London til Bloomberg.

Han mener det bare er et tidsspørsmål før tyrkerne også begynner å selge og tilliten forsvinner fullstendig, og at det kan komme et klassisk «bankrun» der folk i panikk tar pengene sine ut av bankene.

Wigen mener lite vil skje før valget om en måned.

– Så lenge valgkampen pågår blir det umulig å forsvare liraen. Dette vil vedvare frem til 25. juni, sier han.

Sikkerhetspolitisk tilspissing

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Tyrkia har vært relativt stabil siden 2016/17, med få terroraksjoner og sammenstøt med kurdiske opprørsstyrker på tyrkisk jord.

Wigen er redd for at en valutakrise og økonomisk krise nå kan forrykke denne relative stabiliteten i landet.

– Det ligger en ubehagelig dynamikk i det som skjer nå, og det skal lite til for at den sikkerhetspolitiske situasjonen skjerpes. Dette er vanligvis også effektivt for å sikre AKP støtte, sier Wigen.(Vilkår)

Drømmer du om å ta over et historisk hotell så bør du se dette
Innerst i Fjærlandsfjorden ligger Mundal hotell. Hotellet ble bygget i 1891 da utenlandske turister strømmet til Norge. I dag ligger hotellet der som et spøkelseshus. Kan nye krefter ta hotellet tilbake til sine gode gamle dager?
05:14
Publisert: