Siden det ble oppdaget at Volkswagen jukset med utslippstallene for sine biler, har den tyske bilindustrien vært under press. Senest mandag uttalte Tysklands finansdepartement at dieselskandalen er en trussel mot landets økonomi. 

Nå åpner forbundskansler Angela Merkel for å forby nye salg av biler med bare diesel- eller bensinmotor, melder CNN. Det var i et intervju med Super Illu at Merkel uttalte seg. Hun ble spurt om det ville være riktig for Tyskland å sette en deadline for siste salg av slike biler. 

«Jeg kan ikke si et eksakt år ennå, men tilnærmingen er riktig, fordi hvis vi investerer raskt i mer ladeinfrastruktur og teknologi for elektriske biler, vil en generell endring være strukturelt mulig», svarte forbundskansleren. 

– Det er en veldig spennende utvikling. Vi har god erfaring med dette skiftet i Norge, og jeg tror Tyskland har gode måter til å integrere elbiler i både transport- og kraftsystemet, sier professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU. 

Flere land er med

Tyskland kan da føye seg i rekken med land som Frankrike, Storbritannia og India som har lignende forbud. Fra 2040 skal britene ikke lenger selge bensin- og dieselbiler, skriver CNN. 2040 er også året der Frankrike ønsker å slutte med kjøretøy som går på bensin og diesel. 

India satte seg et mer ambisiøst mål med 2030, skriver CNN, men en rådgiver understreker samtidig at det ikke er et krav. 

– Til slutt vil markedets logikk råde, sier Anil Kumar Jain, som er energirådgiver for den indiske regjeringen, til CNN. 

I juni i fjor ble den norske borgerlige regjeringen enige om å følge Nasjonal Transportplans forslag for 2018–2019 for mål om hvor mange lave- og nullutslippskjøretøy det skal være i landet. For å nå Nasjonal Transportplans mål, vurderes det å forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2025 i Norge.

– Holder litt igjen

Det er ekstra symboltungt at Tyskland nå åpner for å stoppe salg av dieselbilene. Landet har flere bilgiganter som Volkswagen, Daimler, BMW og Porsche. 

Professor Korpås ved NTNU, tror at tyskerne ikke har vært helhjertet i sin satsing på elbiler tidligere, men at dette kan bety starten. 

– Dette er jo et land med en veldig kultur og tradisjon for forbrenningsmotorer. Tyskland kunne nok ha satset skikkelig på dette før, og det er ikke selve elbilen som er grunnen til at de ikke har gjort det, sier han. 

Han ser paralleller mellom norsk satsing på elbiler og tysk satsing på solceller. 

– Begge er en politisk drevet markedsendring som etter hvert blir kommersielt drevet, sier Korpsås. 

– Det som også er veldig interessant og noe det forskes mye på, er om elbilene kan utgjøre en ressurs og ikke bare en belastning, ved at det størsteparten av tida står til lading eller er ferdig oppladet. Da kan jo batteriene brukes som reservekraft. Og det kan være viktig for tyskerne, sier han. (Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen henne et kjempestrengt råd.
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: