Inntekt per capita i det tidligere DDR har nådd opp i 79,1 prosent av resten av landet, ifølge en ny rapport til regjeringen. Da gjenforeningen fant sted 3. oktober 1990, var tallet 37 prosent.

– Noen ting har tatt lengre tid enn vi tenkte oss. Men på mange områder kan vi si at jobben er gjort, sier Marco Wanderwitz, som er regjeringens kommissær for de østlige delstatene.

Inntektsgapet er også blitt mye mindre. I 2018 var gjennomsnittsinntekten i øst 88,3 prosent av den i vest, delvis takket være et voksende nettverk av små og mellomstore teknologibedrifter i øst, ifølge rapporten.

Men gapet er der fortsatt, også på grunn av lavere befolkningstetthet i øst, der det er større, spredt befolkede landlige områder, og der byene er mindre utviklet.

En annen grunn er at økonomien i øst er mer såkalt småskala. Det vil si at det mangler konsernhovedkvarterer og store bedrifter.

Lavere arbeidsløshet

Arbeidsløsheten i det tidligere DDR var på over 15 prosent i 2005, men har nå falt til under 10 prosent og så lavt som 6 prosent i enkelte områder, mot 4 prosent i noen områder i Sør-Tyskland.

Utviklingen skyldes delvis at eldre generasjoner har pensjonert seg og ikke lenger regnes som arbeidsledige, antydes det i rapporten.

På noen områder gjør øst det bedre enn vest. Kvinner i det tidligere DDR er i større grad sysselsatt (74 prosent mot 68 prosent i vest), noe som i stor grad skyldes bedre barnehagedekning, som er arv fra DDR.

Mindre tillit til demokrati

Trass i disse forbedringene er noen indikatorer dårligere enn i vest. I vest sier 91 prosent at demokrati er det beste politiske systemet, men i øst er det bare 78 prosent som mener det samme.

Det er også forskjeller mellom øst og vest når det gjelder syn på utlendinger, påpeker Wanderwitz. Bortsett fra i Berlin er det i de østlige delstatene at oppslutningen om ytre høyre er størst i Tyskland.

I noen områder er det rundt 20 prosent som stemmer på det innvandringsfiendtlige Alternativ for Tyskland (AfD), og det er også i øst at det har vært flest demonstrasjoner mot innvandrere og angrep på asylmottak.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.