I den månedlige rapporten fra finansdepartementet i Tyskland blir dieselskandalen beskrevet som en trussel mot den tyske økonomien, som er den største i Europa.

Dieselskandalen oppsto for nesten to år siden, da det ble kjent at Volkswagen jukset med utslippstallene for sine biler. Skandalen har preget industrien de siste årene.

To andre farer som blir nevnt, er Storbritannias avgjørelse om å forlate EU og proteksjonistisk handelspolitikk fra den amerikanske regjeringen.

«Det er fortsatt risiko forbundet med hvordan brexit vil bli og fremtidig amerikansk handelspolitikk. I tillegg burde den såkalte dieselkrisen nå klassifiseres som en ny risiko for den tyske økonomien, selv om dens effekt ennå ikke er mulig å kvantifisere», står det i rapporten.

Kan hindre vekst

Industriens viktighet blir understreket i rapporten. I fjor hadde tysk bilindustri en omsetning på omtrent 3700 milliarder kroner og rundt 800.000 ansatte. Industrien er den største eksportøren for Tyskland.

«På grunn av bilindustriens viktighet må dette bli klassifisert som en medium-risiko for den generelle økonomiske utviklingen», står det.

Tyske politikere og topper i industrien ble i august enige om å oppgradere fem millioner dieselbiler slik at utslippene ble lavere. Imidlertid venter flere trusler i fremtiden.

EUs tilsynsmyndigheter ser nærmere på anklager om at det er et kartell blant tyske bilprodusenter, bestående av BMW, Volkswagen, Porsche og Daimler. Etterforskningen kan føre til store bøter for selskapene, skriver The Guardian. De er også anklaget for å ha samarbeidet om å endre utslippstallene.

I april fikk Volkswagen ordre om å betale 2,8 milliarder dollar i USA for å ha jukset med utslipp – i tillegg til halvannen milliard i en annen sak mot USAs regjering og 11 milliarder på å kjøpe tilbake biler og tilby annen kompensasjon.

«Ikke noen katastrofe»

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tar det hele med fatning.

– Det er klart at det er viktig for Tyskland at bileksporten holder seg oppe, og industrien er betydelig for landets økonomi. Men jeg har litt vanskelig for å se at det skulle skje noe som rammet tysk bilindustri så kraftig at det går dramatisk utover veksten i Tyskland, sier Bruce.

At bilindustrien går på en smell, er ikke noe Bruce ser på som et betydelig risikomoment for hverken Tyskland eller Europas økonomi.

– Utviklingen i innenlandsk etterspørsel er det viktigste, og Tyskland har store overskudd, så om eksporten skulle rammes, er ikke det noen katastrofe, sier han.

– Men det kommer an på hvordan og hvor hardt bilindustrien rammes. Og det vet nok Finansdepartementet bedre enn meg, legger han til.

Han legger til at lavere eksport fra Tyskland kan være positivt for bilindustrien i for eksempel Frankrike.

– Så for euroområdet ser jeg ikke på det som noen stor trussel, sier Erik Bruce. (Vilkår)

Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: