Avtalen er skissert i et brev fra CDU-lederen til koalisjonspartiene i CSU og SDP, og den innebærer at Tyskland raskt skal kunne returnere asylsøkere som alt er registrert i andre europeiske land.

Blant de 14 landene Merkel har inngått avtale med er Ungarn, Polen og Tsjekkia, som alle er sterkt kritiske til den tyske regjeringens liberale flyktningpolitikk.

Avtale om rask retur er også inngått med Belgia, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland og Portugal.

Merkel har også inngått en avtale med Bulgaria om å sende tysk grensepoliti dit for å bistå landet med å styrke EUs yttergrense.

Flere vil bli returnert

Rundt 15 prosent av asylsøkere som ankommer Tysland, blir nå returnert til landene der de først registrerte asylsøknaden. Med den nye avtalen ventes denne andelen å stige betydelig.

Tyskland skal også opprette store mottak for asylsøkere som tar seg ulovlig inn i landet, og for dem som først har registrert seg i land Tyskland ikke har inngått bilaterale avtaler med. Per i dag foreligger det slike avtaler bare med Spania og Hellas.

Samarbeid på prøve

Merkel håper at de nye tiltakene skal berge regjeringssamarbeidet, som CSU og innenriksminister Horst Seehofer har satt på prøve med sine krav til langt strengere flyktningpolitikk.

Seehofer har blant annet krevd at asylsøkere som alt er registrert i et annet land, skal avvises å grensen, noe Merkel har nektet gå med på. Hun mener Tyskland må gå inn for europeiske løsninger som bygger på samarbeid, ikke alenegang.(Vilkår)