Det fremgår av et forslag til slutterklæring fra neste ukes EU-toppmøte i Brussel.

Forslaget ble nylig distribuert ut til EUs medlemsland. Teksten er ikke offentlig, men en rekke medier i Brussel har fått tilgang til den, og avisen Politico har lagt dokumentet ut på nettet.

I forslagsteksten, som fortsatt kan bli endret, heter det at stats- og regjeringssjefene støtter ideen om regionale ilandstigningsplattformer, og at konseptet nå skal videreutvikles i tett samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs migrasjonsbyrå (IOM).

«Slike plattformer bør muliggjøre rask saksbehandling for å skille mellom økonomiske migranter og personer som har behov for internasjonal beskyttelse, og redusere incentivet til å legge ut på farefulle reiser», skriver EU videre.

Tanken er at mottakene skal ligge utenfor EU, opplyser en EU-diplomat ifølge nyhetsbyrået DPA. På den måten skal EU kunne forhindre at personer som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa, men som ikke har krav på beskyttelse, når frem til målet sitt.

Lignende forslag er allerede i lang tid blitt frontet av enkelte av EUs medlemsland.(Vilkår)

Om fem år flyr du kanskje elektrisk
Widerøe-sjef Stein Nilsen mener det ikke er urealistisk at elektriske fly kan være i rutetrafikk i 2023-2024. Den første flygningen i Norge med elektrisk fly fant sted på Gardermoen mandag.
01:59
Publisert: