Ifølge UNHCR har over 1 millioner syriske krigsflyktninger søkt beskyttelse i nabolandet Libanon, der stadig flere av dem lever i dyp fattigdom.

76 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensen og må klare seg med mindre enn 32 kroner dagen, mens 58 prosent av husholdningene lever i ekstrem fattigdom og har under 24 kroner dagen å rutte med.

Andelen syriske krigsflyktninger som lever i ekstrem fattigdom i Libanon, har økt med 5 prosent siden i fjor, opplyser UNHCR. Nesten 90 prosent av flyktningene har måttet ta opp lån for å få endene til å møtes.

Ekstremt sårbare

– De syriske flyktningene i Libanon holder så vidt hodet over vannet, sier lederen for UNHCRs virksomhet i landet, Mireille Girard.

Libanon, som er litt større enn Rogaland fylke, hadde opprinnelig rundt 4,5 millioner innbyggere og makter ikke å ta seg av flyktningene alene.

– De fleste flyktningfamiliene er ekstremt sårbare og avhengige av hjelp fra verdenssamfunnet, sier Girard.

Flere på skole

At andelen flyktningbarn som går på skole øker, er ett av få lyspunkt i Libanon, konstaterer UNHCR.

70 prosent av barna i alderen 6 til 14 år får nå skolegang, mot rundt 50 prosent for ett år siden. Bare 12 prosent av tenåringene blant flyktningene har imidlertid fullført skolegangen, viser undersøkelsen.

Over 340.000 mennesker er drept siden krigen brøt ut i Syria i 2011, og over 5 millioner syrere har flyktet fra landet.(Vilkår)