Det er fortsatt over en uke igjen av juni måned, men på torsdag kommer foreløpige aktivitetsindekser (pmi) fra ledende økonomier for måneden. Disse gir indikasjoner på hvor mye næringslivet er blitt skremt av de siste inflasjonstallene, renteøkninger og generell markedsuro.

Investorer ved Asia-børsene er svakt optimistiske. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen steg med 0,7 prosent i løpet av den første handelstimen torsdag morgen. Ved Seoul-børsen er det også en oppgang etter et fall på onsdag.

Fed-sjef Jerome Powell var i en høring i den amerikanske kongressen på onsdag. Der gjentok han at sentralbanken akter å slå ned på inflasjonen.

– Det viktigste fra innlegget i Senatets bankkomité var at det vil være utfordrende å oppnå en my landing. Det oppsummer i realiteten alt, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten fra Singapore.

Solid aktivitetsvekst

Australia var først ute med foreløpige aktivitetsindekser torsdag morgen. For industrien kom målingen inn på 55,8 – 0,1 poeng høyere enn i mai og det høyeste på to måneder. For tjenesteytende sektor var det en nedgang på 0,6 poeng – til 52,6. Samleindeksen falt svakt.

Alle aktivitetsindeksene lå solid over 50-tallet, som er skillet mellom en oppgang og nedgang. Rapporten viser fortsatt betydelige problemer i forsyningskjedene, og inflasjonspresset er det høyeste deltagerne mener de har opplevd.

– Ekspansjonen for privat sektor fortsatte i juni. Koronalettelsene og åpningen av de internasjonale grensene har ført til økt etterspørsel. Dette har ført til en positiv utvikling i andre deler av økonomien – blant annet i sysselsettingen, som viser en solid økning, sier makroøkonom Laura Denman hos S&P Global, som utarbeider rapporten, i en kommentar.

Inflasjonen er et problem for australske bedrifter. På grunn av høy etterspørsel har de vært i stand til å la kundene ta denne regningen.

– Med høyere renter for å holde inflasjonen i sjakk, så vel som en ventet svakere etterspørselsvekst etter gjenåpningen, har nedsiderisikoen for den australske økonomien økt, sier Denman.

Mulig inflasjonstopp

Den foreløpige japanske samleindeksen steg fra 52,3 i mai til 53,2 for juni. Det er tjenesteytende sektor som står for det meste av denne oppgangen. Det skyldes gjenåpningen av det japanske samfunnet etter nedstengninger og restriksjoner fra koronapandemien.

– Aktiviteten i privat tjenesteytende sektor viser en solid økning halvveis inn i 2022 da grensekontrollen er blitt lettet. Oppgangen er den fjerde på like mange måneder og den kraftigste økningen siden november i fjor, sier makroøkonom Usamah Bhatti hos Au Jibun Bank, som utarbeider aktivitetsrapporten, i en kommentar.

Underindeksene viser at det fortsatt er prisøkning, men innsatsprisene ligger stabilt på samme nivå som i mai måned. Den råvarefattige japanske økonomien er avhengig av å importere nesten alt av innsatsvarer.

– Den svake lettelsen på inflasjonen var den første på fem måneder. Det gir foreløpige bevis på at innsatsprisene har nådd en topp, sier Bhatti.

Capital Economics mener at flaskehalser i forsyningskjedene holder produksjonen tilbake.

– Undersøkelsen viser en sterk økning i det private forbruket ettersom økonomien tar seg opp etter omikronsmittebølgen og at internasjonale turister er på vei tilbake, skriver seniorøkonom Marcel Thieliant i et notat.

Økonomisk stagnasjon i Kina

Det er stor usikkerhet rundt den kinesiske økonomien, som har vært underlagt strenge koronarestriksjoner gjennom hele kvartalet i storbyene Shanghai og Beijing. På det meste var nesten 400 millioner mennesker i en eller annen form for karantene eller isolasjon.

Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for verdens nest største økonomi for kvartalet – og 2022. Capital Economics ser en bedring i den økonomiske aktiviteten for mai og juni, ifølge analyseselskapets China Activity Proxy (CAP).

– Oppgangen vil sannsynligvis være svak. Gitt de pågående motvindene og omfanget av den nylige nedgangen tviler vi på at produksjonen vil nå tidligere topper før ved utgangen av tredje kvartal. Det samsvarer med en økonomisk stagnasjon i år, skriver senior Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i en ny rapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.