Handelspolitikk sto øverst på dagsordenen da stats- og regjeringssjefene i EU sto opp til dag to av sitt toppmøte i Brussel.

EU-toppene benyttet anledningen til å distansere seg fra USAs president Donald Trump og hans proteksjonistiske linje om å sette "Amerika først". Uten å nevne Trump direkte, erklærte stats- og regjeringssjefene at EU vil "holde markedene åpne og bekjempe proteksjonisme".

"EU vil aktivt fremme en ambisiøs frihandelsagenda på verdensscenen", sa de i slutterklæringen.

Vil ha beskyttelse

Likevel var det tiltak for å beskytte Europa mot konsekvensene av frihandel som var det store diskusjonstemaet.

Frankrikes nye president Emmanuel Macron har lagt prestisje i saken. Han krever at EU må gjøre mer for å beskytte seg.

– Jeg er for frihandel, for det gir vekst og vitalitet til økonomien. Men jeg er ikke for naivitet. Europa har inntil nylig vært omtrent den eneste delen av verden som ikke har forsvart seg mot dumping, sier Macron.

– Jeg er absolutt ikke noen tilhenger av proteksjonisme, men jeg er tilhenger av rettferdig beskyttelse, sier han.

Splitter landene

I motsatt hjørne står de nordiske landene, som regnes som EUs sterkeste frihandelsforkjempere.

Saken splitter medlemslandene, og flere er urolige for hvilke signaler EU sender med forslagene som nå er på bordet.

– Vi må finne en balanse, sier en diplomatkilde.

– Når vi snakker om frihandel, må vi vise at vi mener det. Vi kan ikke la kravene om rettferdig handel og antidumpingtiltak bli en unnskyldning for proteksjonisme.

Vil kontrollere investeringer

Et konkret forslag fra Macron er at EU-kommisjonen må begynne å føre kontroll med utenlandske investeringer.

Bakteppet er spesielt kinesiske oppkjøp i Europa, noe som også har skapt bekymring på tysk side.

Tanken er at EU-kommisjonen skal skaffe seg oversikt over tredjeland som nekter europeiske selskaper å investere i bestemte sektorer. EUs medlemsland skal da kunne nekte selskaper fra disse landene å investere i samme sektor hos dem.

– Men det blir opp til hvert enkelt medlemsland i EU å ta beslutningene om hvilke utenlandske investeringer de vil tillate, forklarer en EU-tjenestemann.

Utvannet forslag

Macrons forslag møtte kraftig motbør i diskusjonene innad i EU. Teksten i slutterklæringen fra toppmøtet måtte utvannes flere ganger for å bli spiselig for alle.

Til slutt endte det med en vagt formulert erklæring om støtte til at EU-kommisjonen ser nærmere på forslaget. Diskusjonen gikk omtrent to timer på overtid.

Men medlemslandene er enige om at den globale handelen ikke kan være utøylet, fastholder EUs president Donald Tusk.

– Europa må forsvare sin befolkning bedre mot urettferdige handelspraksis, sier han.(Vilkår)

Se trailer - Whitney: Can I Be Me?
02:03
Publisert: