– Jeg er veldig optimistisk. Donald Trump kan maks forsinke avviklingen av kull litt. Privat sektor og næringslivet er drivkraften i den elektriske revolusjonen, sier Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram.

Han ser ikke bort fra at USA vil klare å oppnå klimamålene nettopp på grunn av næringslivet, selv om USA formelt ikke er med på Parisavtalen.

– Den største taperen på at USA trekker seg fra Parisavtalen er USA og amerikanske arbeidsplasser, sier Solheim.

Stoler på selskapene

En rekke ledende amerikanske selskaper, særlig innen teknologisektoren, har alt gått skarpt ut og kritisert Trump. På listen er Google, Facebook, Tesla, Microsoft, Uber, Amazon, General Electric og Apple.

– Næringslivet skjønner at fremtiden er elektrisk, og at det er ingen vei tilbake. De vil gjennomføre den energirevolusjonen, uavhengig av Trump, nettopp fordi det er bra for businessen, sier Solheim.

Han understreker at det er næringslivet som står for innovasjon, utvikling og investeringer i ny grønn teknologi. Solheim minner om Kodak, som ikke tok steget og ble med på den digitale revolusjonen, og gikk konkurs. Han mener det samme vil skje med selskaper som nå ikke satser på energirevolusjonen

Solheim mener amerikanske delstater med California i spissen også spiller en avgjørende rolle. Han sier strenge krav her om blant annet utslipp og klimaregnskap vil gjøre at ingen amerikanske selskaper kan ta seg råd til å blåse i klimaet, og risikere å bli nektet å gjøre forretninger i California og andre miljøvennlige delstater.

Storinvestorer som Blackstone, verdens største investeringsselskap, krever også miljøregnskap i selskapene de investerere i. Som da Blackstone nylig laget stort oppstyr på generalforsamlingen i oljeselskapet Exxon med krav om å få utarbeidet et klimaregnskap.

– Vi har passert «point of no return», og alle skjønner at kull ikke kommer tilbake. Til og med kullselskapene i Kentucky investerer nå i sol- og vindenergi, sier Solheim.

Han påpeker at solindustrien i USA i dag sysselsetter rundt 400.000 personer, mens kun 70.000 jobber i kullindustrien.

Verden snudd på hodet

Nærmest hele verden har reagert med skuffelse og avsky på at Trump nå trekker USA fra klimaavtalen.

Solheim sier det har skjedd et bemerkelsesverdig skifte i verdenspolitikken på kort tid.

– Ingen hadde trodd dette var mulig for fem år siden. Kina er nå den fremste globale fanebæreren for globalt samarbeid, handel og klima, sier Solheim.

Han mener det nå er opp til EU, Kina og India sammen å vise lederskap på klimaområdet.

– Med den voldsomme satsingen på fornybar energi i Kina og India faller nå prisen på solenergi dramatisk. Det betyr at andre land i Asia, Afrika og resten av verden også satser på grønn energi, fordi pris er avgjørende. Derfor er det veldig begrenset hvor stor skade Trump kan gjøre, sier Solheim.

Spydspiss mot næringslivet

Solheim har helt siden han tok over som FNs miljøsjef for vel et år siden jobbet aktivt for et bredere og tettere samarbeid mellom FN og næringslivet. Han sier dette arbeidet nå bærer frukter, blant annet i Kina der FN samarbeider med noen av verdens største selskaper på sine områder.

– FNs miljøprogram skal være en spydspiss mot privat sektor og næringslivet, og samarbeide om bedre løsninger. Det er nytt i FN med et slikt samarbeid, men det virker, sier Solheim.(Vilkår)

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: