Lønnsveksten i USA fortsetter å skuffe både analytikerne og markedet.

Til tross for en langt bedre vekst i sysselsettingen enn det som var ventet på forhånd, velger markedet nok en gang å rette blikket mot lønningene.

Dollaren falt umiddelbart etter at Det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy, Bureau of Labour Statistics, la frem sin månedlige sysselsettingsrapport.

Det samme gjorde rentekurven, og spriket mellom Den amerikanske sentralbanken (Fed) og markedet i synet på antall rentehevinger de neste årene, økte.

– Det er en betydelig avstand der ute i markedet. Nå trenger markedet noen harde tall på inflasjonssiden, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

«Alt» peker mot lønnsvekst

Etter jojo-stemning i det amerikanske arbeidsmarkedet etter orkanene i høst var det ventet at sysselsettingstallene ville falle tilbake til normalen i november.

Det ble skapt 228.000 nye jobber i USA forrige måned, godt over de 195.000 jobbene analytikerne hadde ventet, ifølge data innhentet av Bloomberg News.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: THOMAS T. KLEIVEN)

– Gjennom mange rapporter har vi fått jevnt over sterke sysselsettingstall. Det vi får av sentimentmålinger og harde tall fra USA har vært jevnt over positivt, jobbveksten har holdt seg godt oppe, ledigheten har hele veien fortsatt å trende nedover og er etter alle målestokker lav i amerikansk sammenheng, sier Gonsholt Hov.

Han mener at man i en slik situasjon må forvente at lønnsveksten begynner å ta seg opp og at man får prispress og inflasjon gradvis opp igjen, men lønningene henger etter.

– Og det er det markedet fester seg ved, sier han.

Tror lønnsveksten holder seg lav

I oktober falt lønnsveksten med 0,4 prosent fra måneden før. Årsveksten var opp knappe 2,4 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Det var den svakeste veksten siden februar 2016. I november økte lønningene med 0,2 prosent i november, mot en forventet vekst på 0,3 prosent.

På årsbasis økte lønningene med 2,5 prosent, mot ventet 2,7 prosent. Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets tror den svake lønnsveksten skyldes flere forhold.

Knut A. Magnussen.
Knut A. Magnussen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det vi har lagt vekt på er sammensetningen av arbeidsstyrken. Det er stadig flere i arbeid hvor mange eldre arbeidstagere går ut av arbeidsmarkedet og erstattes med unge mennesker med lavere lønninger, sier Magnussen.

Han mener det også skyldes globaliseringseffekt der man får økt konkurranse fra lavkostland og at flere enn før jobber deltid.

– Det er av strukturell karakter, så det tilsier at lønnsveksten skal holde seg lav fremover, sier han.

Sterk privat sektor

Magnussen mener de underliggende indikatorene for sysselsettingsvekst har vært sterke. Han peker på gode sysselsettingstall fra privat sektoren, såkalt ADP, antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd holder seg lavt og ISM-indeksen for tjenesteytende sektorer holder seg fortsatt høy.

Den private sysselsettingen var opp 221.000 i november. Her var det en ventet oppgang på 195.000 personer.

Neste uke skal er det duket for rentemøte i USA. Det er mer eller mindre skrevet i sten at Fed kommer til å heve renten. Markedet har priset dette inn med 98 prosent sannsynlighet.

Ifølge Gonsholt Hov er det renteoppgangen videre som nå blir spennende å følge med på.

Fed har signalisert tre rentehevinger neste år og tre i 2019. Markedet priser ikke inn tre hevinger i 2019. (Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: