Forsikringsselskapene i verden vil i år ha betalt ut 136 milliarder dollar (1140 milliarder kroner) i erstatning etter naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Dette er en økning på 58 prosent fra året før, opplyser Swiss Re i en ny rapport på torsdag.

Dyre orkaner

I løpet av noen korte uker på sensommeren rammet de tre orkanene «Harvey», «Irma» og «Maria» i USA med store ødeleggelser i Texas, Florida og Puerto Rico. Disse vil koste forsikringsselskapene nesten 93 milliarder dollar. De økonomiske ødeleggelsene er høyere.

2017 er det nest dyreste orkanåret i USA siden 2005, da «Katrina», «Rita» og «Wilma» herjet i USA med rekordstore ødeleggelser på 112 milliarder dollar for forsikringsindustrien.

– De siste årene har årlige forsikringstap fra katastrofehendelser enkelte ganger oversteget 100 milliarder dollar, sier leder for katastroferisiko hos Swiss Re i en kommentar.

Det er 12 år siden USA sist hadde en orkansesong tilsvarende årets. I 2012 førte «Isaac» og «Sandy» til ødeleggelser på rundt 35 milliarder dollar i USA for forsikringsindustrien.

Økonomiske tap er høyere enn hva forsikringsselskapene dekker. Årets tre monsterorkaner, som alle hadde vindstyrker på over fire på orkanskalen Saffir–Simpson, som går fra én til fem.

Samlede økonomiske tap fra naturkatastrofer ligger på 306 milliarder dollar for 2017 mot 188 milliarder dollar i fjor. Toppåret er 2011 da en jordskjelv og tsunami ødela kjernekraftverket i Fukushima i Japan. Dette førte til tap på 430 milliarder dollar.

Forsikringstapene for 2017 er på 136 milliarder dollar – opp fra 65 milliarder dollar i 2016.

Større tap enn tidligere

De materielle ødeleggelsene har økt det siste tiåret. Dette skyldes også endring i befolkningsmønstre. Swiss Re nevner ikke klimaendringer som en mulig årsak.

En offentlig amerikansk rapport fra oktober konkluderte med at USAs regjering har brukt rundt 350 milliarder dollar i løpet av det siste tiåret på katastrofehjelpeprogrammer og for å dekke tap etter flom og ødelagt avlinger.

Ifølge rapporten er det ikke noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene som ventes å vokse innen 2050.

– Det har vært en økning i antall innbyggere og nye boliger ved kystsamfunnene siden Katrina, Rita og Wilma rammet i 2005. Når en orkan slår inn nå er tapspotensialet på enkelte steder mye høyere enn hva det tidligere var, sier sjeføkonom Kurt Karl hos Swiss Re.

Antall dødsfall fra naturkatastrofer har hittil i år vært på 8.250 og 11.000 totalt. Dette er flere enn i fjor, men langt under gjennomsnittet for de siste 15 årene.

Årsaken er at det ikke har vært større jordskjelv i år med mange omkomne. I toppårene 2004, 2008 og 2010 var det over 200.000 omkomne fra naturkatastrofer.

De pågående skogbrannene i den sørlige delen av California inngår ikke i statistikkene. Brannene i nord-California i oktober førte til forsikrede tap på 7,3 milliarder dollar.

«Erstatningsbeløpene for brannene i Sør-California vil sannsynligvis bli høyere», skriver Swiss Re.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Når er det egentlig jul?
Det er jul 24. desember, eller mer presis den 25. Eller 12 dager etterpå eller halvannen måned før. Juletiden er uhåndterlig – på de fleste måter.
01:46
Publisert: