Politiske endringer i USA påvirker i dag landets utenrikspolitikk, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast i sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

– Trump-administrasjonen setter spørsmålstegn ved kostnadene ved sin egen lederrolle og nytten av forpliktende samarbeid, både globalt og med nære partnere. Dette er nytt og krevende, sa hun.

Søreide understreket at Norges forhold til USA er meget godt og viste blant annet til et forsterket sikkerhetspolitisk samarbeid.

– Handel og klima er på den annen side områder hvor vi tydelig markerer vår uenighet med USAs politikk. Forholdet tåler godt meningsbrytninger og står støtt på solide fellesinteresser, sa Søreide.

– Samtidig er det bekymringsfullt at USA i mindre grad ser verdien av forpliktende internasjonalt samarbeid. For å løse globale utfordringer, trenger vi at USA – verdens største økonomi og militærmakt – viser mer forutsigbart lederskap på demokratiske verdier, handelspolitiske løsninger og klima.

Uro og uforutsigbarhet

Søreide brukte i redegjørelsen mye tid på å peke på flere bekymringsfulle utviklingstrekk i utviklingen internasjonalt.

– De siste årene er internasjonal politikk blitt preget av mer uro og mer uforutsigbarhet. Bølgene er blitt høyere. Sikten fremover er blitt dårligere. Men vi ser konturene av mer klassisk stormaktspolitikk, understreket hun.

– I dag er menneskerettighetene under press på alle kontinenter, inkludert vårt eget. I flere land svekkes demokrati og rettsstat, mens autoritære trekk styrkes. Det er handelskonflikt mellom verdens to største økonomier, sa Søreide.

Hun pekte også på at populistiske strømninger har ført til uventede endringer i flere lands politikk, og at klimaendringene preger verden i stadig større grad.

– Vi ser økt skepsis, også blant sentrale allierte, til verdien av multilateralt samarbeid.

Avviser forbudstraktat

Søreide gikk også inn på en rekke enkeltområder i norsk utenrikspolitikk. Hun understreket at den norske kampen for en plass i FNs sikkerhetsråd nå intensiveres. Norge kjemper med Irland og Canada om de to plassene i vestgruppen. Valget skjer i juni neste år.

Samtidig vender Stortinget tirsdag tommelen ned for norsk tilslutning til forbudstraktaten mot atomvåpen, en sak som ble behandlet rett etter redegjørelsen.

– Et forbud der ingen kjernevåpenstater er med har ingen effekt. Nedrustning må være balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar, sa Søreide.

Utenriksministeren viet i år også spesiell oppmerksomhet til Venezuela, som står midt oppe i en voldsom politisk krise.

– Situasjonen i Venezuela er svært bekymringsfull. Partene står langt fra hverandre. Det er fare for at konflikten kan eskalere ytterligere, noe som vil få store konsekvenser for sivilbefolkningen som allerede er utsatt for store lidelser, sa hun.

– Vi har kontakt med begge partene i Venezuela, og kan bidra hvis partene ønsker det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Har du en kommentar til politietterforskningen av Tidal, Nicki?
Slik gikk det da DN spurte superstjernen Nicki Minaj om Tidal-avsløringene.
01:04
Publisert: