Levende, friske og frosne hummere blir pålagt ytterligere 25 prosent toll på sin vei fra USA til Kina. Det siste året er kinesernes interesse for amerikansk hummer steget betraktelig. Fra 2016 til 2017 steg Kinas import av amerikansk hummer fra 108 millioner dollar til 142 millioner dollar.

Kina svarte raskt med samme mynt, da USA fredag varslet 25 prosent toll på kinesiske importvarer til en verdi av 50 milliarder dollar. De amerikanske tollsatsene vil tre i kraft 6. juli.

Håper på rask løsning

Kinas beslutning om å heve tollsatsen på hummer vil få store konsekvenser for den amerikanske sjømatindustrien. Maine står for det meste av landets hummereksport, og hummer er en stor del av delstatens økonomi, historie og kulturarv.

Matt Jacobson, sjef for sammenslutningen av hummereksportører i Maine, håper at USA og Kina så fort som mulig kommer fram til en løsning på handelstvisten.

– Kina er kunde året rundt. Dette er ikke gode nyheter i det hele tatt. Forhåpentligvis kan kalde hoder gjøre seg gjeldende så vi kan få en løsning, sier han.

I Kinas erklæring heter det at de kinesiske mottiltakene vil avspeile de amerikanske i verdi og omfang. Gjengjeldelsestollen vil omfatte 545 produkter, blant annet landbruks-, sjømat- og bilprodukter.

Opptrapping av handelskonflikten

I erklæringen fra kinesiske myndigheter kommer det frem at de kinesiske mottiltakene vil avspeile de amerikanske i verdi og omfang. Gjengjeldelsestollen vil omfatte 545 produkter, blant annet landbruks-, sjømat- og bilprodukter.

Vedtakene i Washington og Beijing innebærer en kraftig opptrapping av handelstvisten mellom verdens to største økonomier.

– Alt de to partene har oppnådd innen handel og økonom, i vil samtidig bli kjent ugyldig. Vi beklager sterkt at USA ser bort fra at vedtak skal tas ved konsensus og dermed provosert fram en handelskrig. Dette skader ikke bare tosidige interesser, men undergraver også mekanismene som regulerer verdenshandelen, heter det i den kinesiske uttalelsen.

Appell til verden

Kina oppfordrer alle land til å reagere i fellesskap mot det kineserne kaller USAs utdaterte og malplasserte oppførsel.

President Trump har helt siden valget forsikret at han ville gjøre noe med det han kaller Kinas urettferdige handelspraksis. Kinesiske myndigheter har varslet at de vil svare med toll på amerikanske varer for et tilsvarende beløp.

Trump tar høyde for at Kina ville svare og sier at USA vil innføre ytterligere tollskjerpelser hvis det skjer.

– USA kan ikke lenger tolerere å miste opphavsrettigheter gjennom urettferdig handelspraksis, sier presidenten. De amerikanske tollsatsene vil trå i kraft 6. juli.

Situasjonen bidro fredag til fall på børsene i Hongkong og Shanghai.

Blant kinesiske varer som nå får høyere importtoll, er ulike industrikomponenter, kjemiske produkter, røntgenutstyr, maskindeler, batterier, maskiner som brukes i ferdigvareindustrien, strømgeneratorer, ulike flykomponenter, landbruksmaskiner, medisinsk utstyr og telekomutstyr. Listen er på 1.102 produkter og vil bli utvidet med ytterligere 284 produkter i juli.

Forhandlinger

De to økonomiske stormaktene har forsøkt forhandlinger for å unngå handelskrig. I løpet av de siste månedene har Trump gjort flere kursendringer og helomvendinger i handelsstriden med Kina – samtidig som han har innført ny toll også på importvarer fra europeiske allierte og Canada.

Kinas utenriksminister Wang Yi sa på en pressekonferanse torsdag sammen med USAs utenriksminister Mike Pompeo at USA har valget mellom to tilnærminger: vinn-vinn eller tap-tap.

Han advarte USA mot å vedta ensidige, ikke-konstruktive tiltak.

Pompeo sa at USAs handelsunderskudd med Kina, som var på omkring 375 milliarder dollar i fjor, fortsatt er for høyt. Men han la til at kinesiske og amerikanske tjenestemenn hadde hatt gode og konstruktive diskusjoner om saken.

– På vei mot handelskrig

Trump viser til at handelsbalansen mellom Kina og USA er alt annet enn balansert, og mener Kina har bedrevet urettferdig handelspraksis og skodd seg på bekostning av USA. Det vil han ha slutt på. Tidligere i år varslet derfor Trump at han kan komme til å innføre tiltak mot Kina.

Det utløste reaksjoner i Beijing, der myndighetene 1. april varslet toll på 128 amerikanske varer. To dager senere svarte USA med en trussel om toll på over 1.300 kinesiske varer. Neste dag varslet Kina toll på 106 amerikanske varer.

– De er på vei mot handelskrig hvis det fortsetter sånn, sier Kina-ekspert Frédéric Cho til nyhetsbyrået TT.

Imens har Trump innført toll på stål og aluminium fra Canada, Mexico og EU, som igjen er blitt besvart med kunngjøringer om toll på amerikanske varer.

Trump trapper opp handelsstriden med Kina samtidig som han er avhengig av samarbeid med Kina om Nord-Korea og landets atomprogram. Hvis handelskonflikten forverrer seg, kan det bli vanskeligere å få kinesisk støtte til USAs linje overfor Pyongyang.(Vilkår)

Turistene sliter med å finne Operaen: – Veldig trist at den skjules
Operaen i Bjørvika er i ferd med å bli bygget inne.
02:04
Publisert: