Tallene som viser den såkalte overdødeligheten, ble offentliggjort av CDC tirsdag. Overdødeligheten viser forskjellen mellom antall dødsfall under pandemien og det tilsvarende tallet man ville forventet i samme periode i et normalår.

Mellom 26. januar og 3. oktober anslås det at overdødeligheten var på 299.028 personer.

Tallet er betydelig høyere enn antall registrerte koronadødsfall i USA, som er i overkant av 225.000. En mulig forklaring på forskjellen er at mange mennesker har dødd av andre sykdommer fordi de har vært redde for å oppsøke sykehus under pandemien.

– Flere enn vi tror

I tillegg har mange trolig dødd som følge av covid-19 uten at dette er blitt ført opp på dødsattestene.

– Antallet mennesker som dør som følge av denne pandemien, er høyere enn vi tror, sier professor Steven Woolf til Washington Post.

USA: San Francisco leder an i bratt husleiefall i byene
Leieprisfallet i amerikanske byer vil avhenge av hvor lenge ansatte tillates å jobbe hjemmefra under pandemien.
00:37
Publisert:

Tidligere under pandemien er det gjort andre studier som viser samme tendens, påpeker Woolf, som er tidligere direktør ved et senter for folkehelse ved Virginia Commonwealth University.

30- og 40-åringer

Eldre mennesker er mest utsatt for alvorlig sykdom når de blir koronasmittet. I aldersgruppen 75 til 84 år var det over 94.000 flere dødsfall enn normalt i den aktuelle perioden.

Men også i yngre aldersgrupper døde det langt flere enn normalt. Overdødeligheten var på 26,5 prosent blant amerikanere mellom 25 og 44 år.

Dødeligheten varierte mye mellom ulike etniske grupper, og blant amerikanere med latinamerikansk bakgrunn økte den med hele 53,6 prosent. For svarte amerikanere var økningen på 32,9 prosent, mens den var på 11,9 prosent for hvite.

Indirekte årsak

Beregningene tar utgangspunkt i det samlede antallet dødsfall i den aktuelle perioden, uavhengig av dødsårsak. Dette er blitt sammenlignet med antall dødsfall i de samme ukene mellom 2015 og 2019.

CDC påpeker noen mulige feilkilder – blant annet er det mulig at antall dødsfall uansett ville gått noe opp som følge av befolkningsvekst eller økende bruk av narkotika og flere overdosedødsfall.

Fordelen med metoden er at den også fanger opp dødsfall som indirekte skyldes koronapandemien.

Overdødeligheten har variert mye mellom ulike land i løpet av koronapandemien. I Spania, England og Italia har det vært betydelig overdødelighet, mens det døde færre enn normalt i Norge de første månedene av pandemien.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.