Den amerikanske presidenten brukte en stor andel av sine 80 minutter på talerstolen til å appellere til mer samhold i den amerikanske befolkningen, og til mer samarbeid mellom landets to store partier.

I tillegg presenterte presidenten en rekke forslag til reformer. Men talen bør ikke vurderes på politisk innhold, mener Søren Dal Rasmussen, som er USA-analytiker for det danske politikknettstedet kongressen.com.

–Dette var perfekt politisk teater, og vi fikk en president som leste direkte fra teleprompteren med en positiv og forsonende tone, sier han.

–Men det er ingen tvil om at de ideene som ble presentert, er fullstendig uspiselige for demokratene. For fem år siden ville de også vært uspiselige for republikanerne, sier Rasmussen.

Han viser spesielt til Trumps forslag til innvandringskompromiss.

–Hvis ideen var å overtale de viktigste personene til å lage en avtale om immigrasjon – og det er demokratene – så mislyktes det kraftig, sier USA-kjenneren.

Trumps tale ble avholdt mens nye målinger viser dårlig oppslutning om presidenten. Rasmussen tror dette er mye av årsaken til at Trump var disiplinert og holdt seg til manus.

–Var det en god presentasjon? Vil det gjøre noe for hans popularitet? På disse punktene var det en veldig vellykket tale, sier han.(Vilkår)