Mens enkelte rike folk gjør hva de kan for å slippe å få sin rikdom eksponert for resten av verden, har USAs sittende handelsminister Wilbur Ross jr. valgt motsatt fremgangsmåte. I forbindelse med tidsskriftet Forbes årlige oppramsing av de 400 rikeste personene i USA har Ross insistert på at han en personlig formue som langt overgår de 700 millioner dollarene han oppga da han ble utpekt til en statsrådspost.

Da for et års tid siden hadde Forbes kommet frem tid at Ross hadde en nettoformue på 2,9 milliarder dollar. Dette var ikke Ross enig i. Han mente at hans formue var nærmere 3,7 milliarder dollar, eller rundt 30 milliarder norske kroner.

Da Ross ble bedt om å forklare hvorfor han bare hadde oppgitt en formue på 700 millioner kroner da han ble nominert til handelsminister, skyldte Ross på at store deler av hans formue var bundet opp i familiestiftelser.

Han opplyste at han ikke ville ha noe imot å bli fjernet over listen av de 400 rikeste personene i USA, så lenge Forbes oppga grunnen. De 13 foregående årene har Ross figurert på listen.

Etter å ha gravd i dokumentasjonen mener Forbes nå å kunne dokumentere at Ross har skrytt på seg milliarder i formue han aldri har eid. I en lengre artikkel der tidsskriftet har snakket med tidligere forretningspartnere og andre som kjenner Ross, kommer det frem at handelsministeren ikke skal ha vært fremmed for å strekke sannheten.

Se på DNtv:(Vilkår)

Et vogntog full av hat
Bob Bolus utformet en semitrailer full av anti-Hillary-slagord under presidentvalget som sikret Trump seier. 1 år etter valget kjører nå Bolus trailerne til nye slag under lokalvalgene - og for å demonstrere mot Hillary Clinton på bokturneen hennes.
02:02
Publisert: