I to folkeavstemninger søndag har et overveldende flertall gått inn for at de regionale myndighetene skal forhandle med Roma om å få en større andel av skatteinntektene og mer selvstyre på områder som migrasjon, utdannelse og miljøvern.

Folkeavstemningene er ikke bindende. Deltagelsen ser ut til å ha vært på rundt 39 prosent i Lombardia og hele 95,3 prosent svarte «ja» på spørsmålet om mer selvstyre. I Veneto var deltagelsen 57 prosent og ja-andelen 98,1 prosent.

Om lag en fjerdedel av Italias innbyggere er bosatt i de to nordlige regionene, som begge er nettobidragsytere til den italienske statskassen. Lombardias hovedstad er Milano, mens Venezia er den sentrale byen i Veneto.

De to regionene bidrar med 30 prosent av Italias brutto nasjonalprodukt. Begge er styrt av Lega Nord, et parti som er skeptisk til både EU og migrasjon.

Flere andre partier støtter avstemningen, blant dem Forza Italia, partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Det sosialdemokratiske partiet Partito Democratico ba velgerne om å ikke delta i avstemningen.(Vilkår)