– De europeiske institusjonene viser sin elendige og skammelige underkastelse overfor diktatene til USAs regjering, skriver utenriksdepartementet i Caracas i en pressemelding.

Regjeringen i det søramerikanske landet mener at sanksjonene bryter med internasjonale lover og prinsippene om suverenitet, folks selvbestemmelsesrett og det at land ikke skal blande seg inn i et annet lands interne anliggender.

Sanksjonene mot Venezuela ble vedtatt av EUs utenriksministre mandag. De kommer i en tid da Venezuelas økonomi allerede er hardt rammet av nedgang, blant annet på grunn av mindre oljeinntekter, samtidig som den politiske situasjonen er preget av sterk polarisering og en stadig mer egenrådig regjering ledet av den venstreorienterte presidenten Nicolás Maduro.

EU-sanksjonene innebærer blant annet forbud mot våpensalg og annet utstyr som EU mener kan brukes til undertrykking,

EU mener at Maduro og regjeringen er ansvarlig for systematisk undertrykking av den politiske opposisjonen i landet. Målet med sanksjonene er å presse Maduro slik at han holder nyvalg i tråd med demokratiske spilleregler.(Vilkår)

- Et hotell med så dårlige renholdsrutiner burde etter nemndas syn vært vurdert stengt på grunn av smittefare
Les mer om hvordan man kan klage inn pakkereiser som ikke holder den standarden som loves i lenken under.
00:42
Publisert: