Det er ingen ende i sikte på den politiske, sosiale og økonomiske krisen i Venezuela. Over fire millioner har flyktet fra Venezuela de siste fire årene, og tusenvis av venezuelanere forsøker daglig å rømme til nabolandene Brasil og Colombia.

Til tross for at landet har verdens største påviste oljereserver, er Venezuela inne i sitt femte år med en økonomisk krise som er verre enn den store depresjonen på 30-tallet, skriver The Associated Press.

Inflasjon, og nå hyperinflasjon, har ridd landet som en mare. Inflasjonen siste 12 måneder var 24.600 prosent ved utgangen av mai, ifølge Reuters. I mai alene var inflasjonen 110 prosent, som betyr at alle prisene i landet i snitt ble mer enn doblet i løpet av måneden.

Allerede i 2016 var inflasjonen så høy og pengetrykkingen så omfattende at butikkene ga opp å telle alle sedlene de fikk inn og begynte å veie dem i stedet.

President Nicolas Maduro ble i mai gjenvalgt for en ny seksårsperiode. USA, EU og 14 søramerikanske land fordømte på forhånd valget for å mangle demokratisk garanti.

Småpenger

I nok et forsøk på å komme en hardt prøvet befolkning i møte, kunngjorde president Nicolas Maduro i en tv-sendt tale onsdag at minimumslønnen per måned tredobles til tre millioner bolivar, noe som imidlertid bare tilsvarer 1,14 dollar (9,25 kroner) på svartebørsmarkedet,

Men for de fleste venezuelanere er det nesten umulig å få tak i amerikanske dollar.

Maduro kunngjorde også at alle arbeidere vil motta matkuponger for 2,2 millioner bolivar per måned. Total utbetaling på 5,2 millioner bolivar per måned utgjør dermed knappe to dollar (i underkant av 16,50 kroner) på svartebørsmarkedet.

Ifølge offisiell vekslingskurs, som i praksis knappest er mulig å benytte, tilsvarer 5,2 millioner bolivar 65 dollar (532 kroner). Bare det siste året har bolivaren stupt 98 prosent mot dollar.

Her kan du lese BBCs ferske analyse av hvordan krisen i Venezuela startet, utviklet og forverret seg.(Vilkår)

Sånn lager du kake i bilen
02:04
Publisert: