Analytikere sier det i praksis ikke er til å unngå at landets statsgjeld formelt blir å anse som misligholdt fredag.

– Det statseide oljeselskapet PDVSA skal ifølge rapporter ikke ha vært i stand til å betale en obligasjonsforpliktelse ved forfall, noe som trolig kommer til å utløse kredittswapper på fredag, skriver analyseselskapet Capital Economics. En slik kredittswap – forkortet til CDS – er en slags forsikring mot manglende betaling. Fredag formiddag samles en rekke kreditorer i New York for avgjøre om den manglende obligasjonsbetaling skal føre til at CDS-ene skal utløses.

Mer gjeld enn hard valuta

I tillegg til 1,1 milliarder dollar i forfalte oljeobligasjoner må regjeringen betale minst 81 millioner dollar på en annen obligasjon innen helgen og ytterligere halvannen milliard før årsskiftet. Til neste år forfaller betalingsforpliktelser på 8 milliarder dollar.

Til sammen utgjør disse beløpene mer enn det kriserammede landets valutareserver. President Nicolás Maduros regjering har mindre enn 10 milliarder dollar til rådighet i hard valuta.

Noen analytikere tror Venezuela vil prøve å få partene i New York til å utsette sin avgjørelse til mandag eller litt lenger. Da har Maduro invitert utenlandske kreditorer til Caracas, hvor han skal legge fram sitt forslag til hvordan landets gjeld kan restruktureres. Til sammen er det snakk om minst 60 milliarder dollar i statsobligasjoner, i tillegg til anslagsvis 90 milliarder i krav Kina, Russland og andre kreditorer har overfor PDVSA.

– På en eller annen måte kommer regjeringen og PDVSA til å misligholde gjelden. Vi er nå i sluttrunden, og det er bare snakk om dager, ikke uker, inntil dette blir bekreftet, sier Edward Glossop i Capital Economics.

Mister markedstilgang

De store kredittvurderingsbyråene har allerede nedgradert Venezuela. Mislighold vil innebære at Venezuela blir avskåret fra muligheten til å hente penger i det globale finansmarkedet, noe som gjør at landet står uten mulighet til å ta opp nye lån. Saken kompliseres ytterligere av at USA har stengt Venezuela ute fra det amerikanske markedet.

Torsdag innførte USA også sanksjoner rettet mot ti personer i Venezuelas regjering, som mistenkes for å ha stått for valgfusk og for å støtte opp under det USA omtaler som et diktatorisk regime.(Vilkår)

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: