I en ny rapport på mandag oppjusterer Det internasjonale pengefondet (IMF) vekstprognosene for eurosonen med 0,2 prosentpoeng for 2017 og 0,1 prosentpoeng for neste år. I år forventes den økonomiske veksten å havne på 1,9 prosent for eurosonen.

Økonomier på skinner

Økonomene hos IMF er optimistiske i den siste oppdateringen, som kommer kun tre måneder etter at den årlige Outlook-rapporten ble fremlagt.

De mener at oppgangen i verdensøkonomien har styrket seg de siste månedene og at trenden de så i vinter om en høyere økonomisk aktivitet i Japan og Europa har vist seg å stemme.

«Oppgangen vi har sett er på skinner», skriver IMF.

Siden finanskrisen herjet på slutten av forrige tiår har Europa, Russland og Brasil hatt problemer med å skape en bærekraftig økonomisk vekst. I de siste prognosene er det oppgang å finne over hele verden.

I år forventes den globale økonomiske veksten å havne på 3,5 prosent og vil øke til 3,6 prosent i 2018 – mot 3,2 prosent i 2016.

IMF påpeker at 3,5 prosent vekst er svakere enn før finanskrisen satte inn i 2007–08. Industrilandene har hatt størst problemer med å reise seg – sammen med råvareeksportører.

«Veksten er blitt oppjustert for Japan og spesielt for eurosonen. De positive overraskelsene ved slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 peker mot en solid oppgang», skriver IMF.

Skeptisk til USA-vekst

Så sent som i forrige uke gjentok USAs president Donald Trump målet om at den amerikanske økonomien skal vokse med tre prosent i året. IMF har liten tro på disse løftene og velger å nedjustere vekstprognosene for den amerikanske økonomien med 0,2 prosentpoeng i år og med 0,4 prosentpoeng for 2018 – til en vekst på 2,1 prosent.

«Nedjusteringen for 2017 gjenspeiler svak vekst i 1. kvartal i USA. Hovedårsaken til endringen for 2018 skyldes usikkerhet om når det skjer endringer i den amerikanske finanspolitikken», skriver IMF.

I april lovet Trump «historiske skattelettelser». Han sa at selskapsskatten skal mer enn halveres til 15 prosent og han har lagt frem forslag om store kutt i inntektsskatten. Skattereformen må godkjennes av Kongressen, og der er motstand både blant demokratene og republikanerne.

Reddes av Asia

Det er fremvoksende økonomier som vil sørge for at veksten holder seg relativt høy – spesielt de asiatiske. Den kinesiske veksten ventes å havne på 6,7 prosent i år og 6,4 prosent i 2018, ifølge IMF. Dette er høyere enn april-prognosene.

India ligger an til en vekst på 7,2 prosent i år og 7,7 prosent i 2018. i Sørøst-Asia vil veksten krype over fem prosent.

Den globale handelen vil sannsynligvis skyte fart. I fjor var handelsveksten på 2,3 prosent. I år ventes denne å havne på fire prosent.

«Selv om risikoen for de globale vekstprognosene er begrenset på kort sikt, er den større på lengre sikt», advarer IMF.

De advarer også mot at den lave volatiliteten på verdens børser er et faresignal som må tas på alvor.

«Høye verdier på aksjemarkedene, kombinert med svært lav volatilitet og høy politisk usikkerhet, øker sannsynligheten for en markedsjustering. Det kan svekke veksten og tilliten», advarer IMF.(Vilkår)

Helsekø
Helsekø. Etter en lang natt i kø på parkeringsplassen utenfor McMinn Ungdomskole stimler pasientene seg foran inngangsdørene i påvente av at de skal åpne klokken 06.
02:04
Publisert: