Den nye loven innføres som svar på at USAs justisdepartement registrerte den statsstøttede russiske TV-kanalen RT som en utenlandsk agent.

President Vladimir Putin undertegnet loven, som på kort tid er godkjent av begge kamrene i nasjonalforsamlingen, lørdag.

Allerede før loven hadde trådt i kraft, advarte Russlands justisdepartement Voice of America og Radio Free Europe/Radio Liberty om at de kunne bli stemplet som utenlandske agenter i henhold til den nye loven. Begge mediene får pengestøtte fra den amerikanske Kongressen.

Putins eget menneskerettsråd har kritisert loven og sier den har en vag ordlyd som gjør den vanskelig å håndheve på fornuftig vis.

– Ethvert utenlandsk medium kan vilkårlig bli registrert som utenlandsk agent av justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra rådet.

Loven innebærer at amerikanske og andre utenlandske medier vil måtte oppgi at de er utenlandske agenter. Det kan skape byråkratiske hindringer og gjør at de kan pålegges store begrensninger med hensyn til finansiering og ansettelser.

Medieloven er i praksis en utvidelse av en utskjelt lov fra 2012 som bare omfattet ikke-statlige organisasjoner. Menneskerettsorganisasjonene Human Rights Watch og Amnesty International er også svært kritisk til loven.(Vilkår)