Lørdag er det igjen tid for ett av finansverdenens mest berømte brev, nemlig investor Warren Buffetts aksjonærbrev til investorene i Berkshire Hathaway Inc. I år er det knyttet spesielt stor spenning til om brevet vil gi noen hint om hvem som skal overta virksomheten etter den 87 år gamle milliardæren.

I tillegg til å gi en oppdatering om selskapet han har bygget opp over en periode på over 50 år, vil Buffett sannsynligvis fylle opp årets brev med finansiell visdom og optimisme knyttet til den amerikanske økonomien.

Andre temaer som Buffett kan komme inn på – i tillegg til selskapets fremtidige lederskap – inkluderer USAs ferske skattereform, utfordringer for forsikringsbransjen og det mye omtalte selskapet som Berkshire har etablert sammen med JPMorgan Chase for å få redusert helsekostnadene for sine ansatte.

Her er en ytterligere oversikt over de fire nevnte temaene som det er knyttet spesielt spenning til.

1. Jain og Abel

I januar forfremmet Buffett to erfarne sjefer – Ajit Jain og Greb Abel – til nestledere i Berkshire-organisasjonen. Jain (66) fikk ansvaret for forsikringsbiten, mens Abel (55) er ansvarlig for alle de andre forretningsområdene. Begge fikk også en plass i styret.

Det var naturlig at Jain og Abel skulle få et utvidet ansvar. De to har skapt betydelige verdier for Buffett, og har fått skryt av milliardæren underveis. Jain har i tiår ledet Berkshires gjenforsikringsselskap, mens Abel får æren for den kraftige veksten til energidivisjonen.

Buffett har selv beskrevet forfremmelsene som «del av en bevegelse mot maktoverdragelse». Det vil ikke komme som et sjokk dersom Abel eller Jain en dag utnevnes til ny toppsjef. Begge har i en årrekke vært på listen over toppkandidater.

Mange Berkshire-investorer setter en knapp på Abel, delvis fordi han er mer enn ti år yngre enn Jain. Abel har også fått det største ansvaret når det gjelder forretningsområder og antall ansatte.

Buffett har sagt at det ikke er noe rotterace for å etterfølge ham. Uansett er det ventet at han i sitt årlige brev vil komme inn på forfremmelsene og hva det betyr for Berkshires fremtid.

2. Skattereformen

Den nye amerikanske skattereformen er en gavepakke for Berkshire. Analytikere i Barclays har regnet seg frem til at den reduserte selskapsskattesatsen førte til en økning i bokført verdi for Berkshire på 37 milliarder dollar (292 milliarder kroner). Denne engangseffekten skyldes lavere fremtidige skatteforpliktelser for selskaper som Berkshire har investert i.

På lang sikt er effekten av skattereformen mer uklar. Generelt vil selskaper i bransjer med tøff konkurranse måtte sende mer av skattegevinsten videre til kundene. Morgan Stanley har anslått at skattekuttet kan øke Berkshires driftsinntekter med 14 prosent.

Forventninger om disse fordelene var én av grunnene til at selskapets aksjekurs i fjor skjøt i været, og for første gang passerte 300.000 dollar.

Buffett kan tenkes å bruke deler av brevet på skattereformens innvirkning på Berkshire, og han kan også snakke mer generelt om hva reformen betyr for amerikanske selskaper og amerikansk økonomi.

3. Utfordringer for forsikring

Buffett har ofte hyllet selskapets forsikringsvirksomheter, slik som Geico og Berkshire Hathaway Reinsurance. Forsikringspremiene derfra gir en jevn strøm av inntekter som kan brukes til investeringer. I over et tiår gjorde de dette samtidig som driftsresultatene viste overskudd.

I fjor gikk det ikke slik. En rekke naturkatastrofer, deriblant orkanene Harvey, Irma og Maria, rammet forsikringsbransjen. Berkshires tap var ikke uforholdsmessige, men forsikringsdivisjonen fikk et negativt driftsresultat i årets ni første måneder – og var dermed på skjema til det første årlige underskuddet siden 2002.

Vær forberedt på at Buffett forklarer hvorfor han er så dedikert til forsikringsdivisjonen, selv etter et tøft år hvor de negative forsikringsresultatene overskygget fremskritt på andre områder.

4. Helsevesenet

Buffett har lenge beskrevet kostnader knyttet til helsetjenester som en «bendelorm» i den amerikanske økonomien. Nå forsøker Berkshire å gjøre noe med det. I slutten av januar ble det klart at Buffetts konglomerat går sammen med JPMorgan og Amazon for å etablere et felles helseselskap.

Så langt er ikke så mye kjent om selskapet, bortsett fra at det vil være «uten profittmotiver» og skal fokusere på teknologi for å få til bedre og billigere helsetjenester for de ansatte.

Spekulasjoner om hva de tre selskapene egentlig forsøker på, sendte sjokkbølger gjennom helsesektoren. Helseselskapene stupte på børsen.

Vær forberedt på at Buffett forklarer hvorfor han mener tilgang på helsetjenester er et så stort problem for amerikansk økonomi, og kanskje forteller mer om bakgrunnen for nysatsingen. Han kan også komme til å skryte av investeringsdirektør Todd Combs for hans hjelp med å få helseselskapet på bena.

Bloomberg/Dagens Næringsliv(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: