I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) advares det mot utviklingen de siste årene hvor det investeres altfor lite i utvikling av nye typer antibiotika. WHO mener at verden er i ferd med å gå tom for antibiotika.

Kan risikere livet

Alvorlige sykdommer som tuberkulose, lungebetennelse, gonore og urinveisinfeksjoner er blitt vanskeligere å behandle. Det har vært en økning av tuberkulose i mange deler av verden. Nye typer lar seg ikke behandle med eksisterende antibiotika.

– Uten nye investeringer i forskning og utvikling kan vi bli tvunget tilbake til en tid hvor mennesker fryktet vanlige infeksjoner og risikerte livet ved enkle kirurgiske inngrep, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i forbindelse med publisering av en ny rapport på onsdag.

Spesialister har i flere år advart mot resistente bakterier. Dette skyldes blant annet overforbruk av antibiotika. I løpet av en antibiotikakur kan motstandsdyktige, eller resistente, bakterier bli dominerende.

For ti år siden ble det oppdaget vel 600 tilfeller av ulike antibiotikaresistente bakterier i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. I 2016 var det på over 2700. MRSA, som er en sårbakterie og smitter via luft, er den mest vanlige multiresistente bakterien i Norge.

Global helsekrise

I rapporten identifiseres 51 typer antibiotika som er under utvikling eller gjennomgår kliniske tester. Kun åtte av disse blir sett på som innovativ behandling. Resten er videreutvikling av eksisterende medisiner.

– Dette er en global helsekrise som utgjør en fare for utviklingen av det moderne helsevesen, sier WHOs generaldirektør Ghebreyesus.

Av de 51 antibiotikatypene kan kun ti bli godkjente for bruk de neste fem årene.

«Selv med ti godkjennelser vil de potensielle behandlingene utgjøre en liten forskjell. Årsaken er at de fleste produktene er en videreutvikling av eksisterende antibiotikamedikamenter. Det gjør at de ikke vil virke mot mange eksisterende typer infeksjoner. De vil kun være nyttige på kort sikt», konkluderes det i rapporten.

Farmasiindustrien er lite interessert i å satse store beløp på utvikling av nye typer antibiotika. Hovedårsaken er lave marginer.

Private filantropiske organisasjoner – som Bill and Melinda Gates Foundation – støtter imidlertid utvikling av vaksiner og antibiotika med økonomiske midler.(Vilkår)

- Aksjonærene vil bli sittende igjen med nesten ingenting
- Med mindre vi får noe kluss på oppløpssiden så betyr dette at vi kommer til å få en løsning. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer redningsplanen til Norske Skog
02:11
Publisert: