Den årlige rapporten om risiko i verden – «The Global Risks Report» – fra World Economic Forum (WEF) i Genève, slår fast at verden nå er i større fare enn for et år siden.

Årets rapport slår fast at miljømessige risikofaktorer nå er mer fremtredende enn noensinne. Ekstremvær som orkaner i Karibia, naturkatastrofer som jordskjelv og skogbranner, samt klimaendringer som gir issmelting og høyere vannstand, er nå både de mest sannsynlige og mest skadelige risikofaktorene.

Faren for en global vannkrise ble for tre år siden regnet som det potensielt mest skadelige for kloden. Årets rapport slår fast at de mulige skadevirkningene fortsatt er betydelige, men at sannsynligheten for at det skjer bare er litt over middels. Men her er det store lokale forskjeller. Storbyen Cape Town i Sør-Afrika er i ferd med å gå tom for vann på grunn av tørke og klønete forvaltning, mens knapphet på vann nær sagt til alle tider er blitt brukt for å fremme politiske og økonomiske hensyn i Midtøsten og langs Nilen.

– Det er ikke vanskelig å være enig med konklusjonene i rapporten. Men dette er langsiktige risikofaktorer, sier Kjell Grandhagen, risikoanalytiker i DNB.

Kjell Grandhagen, risikoanalytiker i DNB.
Kjell Grandhagen, risikoanalytiker i DNB. (Foto: Gunnar Blöndal)

Risiko på nettet

På kort sikt, for 2018, mener Grandhagen at datakriminalitet og cyberterror er en mer umiddelbar trussel, noe WEF-rapporten også trekker frem.

– Cyberterror seiler opp som en høyst reell og konkret trussel, både for stater og næringslivet, sier Grandhagen.

På den annen side synes verdensøkonomien endelig å riste av seg de siste restene av finanskrisen, som begynte for ti år siden. Risikoen for en global økonomisk kollaps er over, i hvert fall for denne gangen.

– Vi ser tydelig et skifte fra bekymring rundt robustheten til verdensøkonomien til geopolitisk ustabilitet. Konkurranse mellom land for å oppnå økt innflytelse i en situasjon hvor det oppleves at det er et maktvakuum, sier Børge Brende, tidligere utenriksminister og nå direktør i World Economic Forum.

Børge Brende, direktør i World Economic Forum.
Børge Brende, direktør i World Economic Forum. (Foto: Aleksander Nordahl)

Trump øker risikoen

Siden sist rapport har Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus, noe som definitivt har kastet rundt på den verdensordenen som har dominert i etterkrigstiden. USA er i ferd med å gå bort fra sin rolle som garantist for en liberal verdensorden, og står nå for en mer nasjonalistisk unilateral tilnærming til verden omkring seg.

USAs president Donald Trump er blitt en ny global risikofaktor det siste året.
USAs president Donald Trump er blitt en ny global risikofaktor det siste året. (Foto: Aaron P. Bernstein/Reuters/NTB Scanpix)

– USA er nå en kilde til global uro, og usikkerheten og uforutsigbarheten rundt Trump gir grunn til bekymring. Det gjelder ikke minst for et lite land som Norge som har lent seg på kollektive avtaler som Nato, sier Grandhagen.

Brende, som neste uke er vert for Trump på økonomitoppmøtet i Davos, er mer diplomatisk i sine karakteristikker av Trump og USA.

– Den amerikanske økonomien er sterkere enn på lenge og den globale veksten er sterk. Det uttrykkes likevel bekymring rundt et krevende politisk miljø i Washington, D.C., og rundt handelspolitikken. Det er blir interessant å se hvordan president Trump adresserer dette i Davos neste fredag, sier Brende.

Kina vokser frem

Mens USA nå frivillig er i ferd med å gi fra seg det globale lederskapet, vokser Kina frem som den nye potensielle supermakten. Beijing har tatt resolutte grep blant annet med hensyn til klima, men fortsatt er svært mye uklart, ikke minst forholdet til USA.

– Forholdet mellom Kina og USA blir helt avgjørende for hvordan den nye verdensordenen blir. Så langt har vi bare sett forpostfektninger, der de to føler hverandre på tennene, sier Grandhagen.

Nord-Korea er blant disse sakene, der de aller fleste mener Kina sitter med nøkkelen for å unngå et kjernefysisk ragnarok. Men der en kinesisk løsning ikke kommer gratis.

Grandhagen minner om at Trump hele tiden har truet Kina, på grunn av handelsunderskuddet og påstått valutamanipulasjon. Trump kommer da også stadig med nye utfall mot Kina, men det er fortsatt helt i det blå hvordan forholdet blir på sikt.

Det er også uklart hvordan Kina vil forvalte sin stadig viktigere rolle i internasjonal politikk og økonomi.

– Spørsmålet er om Kina blir en konstruktiv partner for stabilitet i verden. Så langt går signalene i begge retninger, sier Grandhagen.

Brende mener flere må få tilgang fordelene med globaliseringen for å redusere spenning og risiko i verden, og at FNs sikkerhetsråd blir i stand til å bli enig om viktige krigs- og konfliktspørsmål.

– Den økonomiske veksten må bli mer inkluderende, jobbskapende og forholde seg til det faktum at vi bare har én planet, ikke en ekstra. Nasjoner må begynne å samarbeide om å løse felles problemer og ikke ty til populisme og nasjonalisme, sier Brende.(Vilkår)

– Utrolig å ha en datter som blir utnevnt til statsråd
Stolte foreldre og nær familie hadde møtt opp for å overrekke blomster til nye og gamle statsråder på Slottsplassen.
01:36
Publisert: