Flere kinesiske ledere har lenge advart om en mulig økonomisk krise, men at Xi snakket om dette på et arrangement som skal bygge selvtillit i partiet og rette oppmerksomheten mot langsiktige politiske mål, er oppsiktsvekkende.

Inntektsforskjeller, arbeidsledighet og utdannelse var blant utfordringene Xi nevnte.

– Alle og enhver i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistisk system. Alle må motsette seg uttalelser eller handlinger som undergraver eller ødelegger det, sa Xi.

Ny partiledelse

Han understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.

Partiet skal blant annet velge ny partiledelse under den ukelange kongressen.

De viktigste beslutningene er reelt sett allerede tatt av den sittende ledelsen, men stormøtet er likevel en viktig arena hvor det vil komme mange signaler om den politiske retningen de neste årene.(Vilkår)