Utøya-naboenes søksmål mot staten går sin gang. De nekter å godta at det blir minnesmerke på Sørbråten, uansett hvilken utforming kunstverket får.

Kjernen i søksmålet fra naboene er plasseringen, ikke hvordan minnesmerket skal se ut.

Regjeringen varslet torsdag at den vil vurdere å forkaste kunstneren Jonas Dahlbergs omstridte verk «Memory Wound» for å komme naboene i møte. Men kommunalminister Jan Tore Sanner (H) fastholder at stedet for minnesmerket skal være Sørbråten.

– Vi kan ikke ta en omkamp om alt. Det er viktig at nasjonen Norge har et minnested etter tragedien som rammet oss i 2011. Skulle vi hatt en omkamp om alt, så ville vi hatt årelange prosesser, sier Sanner til NTB.

Tilbudet om forlik med naboene ble ifølge Sanner besluttet da varselet om rettssak kom før sommeren.

– Vi ønsker å unngå en lang og opprivende rettssak, sier han.

Avviste forslaget

Regjeringen foreslår derfor at det kan opprettes et nytt kunstverk og at alle berørte blir involvert i beslutningsprosessen.

Forslaget til løsning ble lagt fram på et møte forrige uke. Men naboenes advokat Harald Stabell sier klientene ikke under noen omstendighet vil godta plasseringen, og at denne tilbakemeldingen straks ble gitt til advokatene fra Regjeringsadvokaten.

– Utformingen av minnesmerket har vært et tema i offentligheten, men for naboene handler dette om plassering, sier Stabell til NTB, og bekrefter at søksmålet derfor vil gå sin gang.

Sanner tar svaret til etterretning.

– Vårt tilbud står ved lag, nå må dette tas videre av Regjeringsadvokaten, svarer Sanner på spørsmålet om hvordan han stiller seg til at tilbudet om forlik allerede er avvist.

– I strid med granneloven

I stevningen anførte Stabell at oppføringen av minnesmerket vil stride mot granneloven og påføre naboene helseplager. De mener minnestedet vil være en stadig påminnelsen om hendelsen for naboer som var med og redde ungdommer som flyktet fra øya.

I mai varslet naboene at de ville stevne staten ved kommunalminister Sanner og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene ble stanset.

Staten endret ikke planene, og med hjemmel i naboloven ble søksmålet fra til sammen 22 personer i Hole kommune levert til Ringerike tingrett i slutten av juni. Regjeringen har frist til 20. september med å svare på stevningen.

Sanner viser til at saken allerede har vært utsatt i to år. Etter planen skulle arbeidet begynne i år og minnesmerket skulle stå klart i 2017.

– Det er viktig at vi får på plass et nasjonalt minnested for å ha et sted hvor folk kan samles og minnes. Vi har gjennom flere år forsøkt å finne et sted, og både denne og forrige regjering har gått inn for stedet på Sørbråten, sier Sanner.

SE DNTV:

Fortvilte Utøyanaboer: – Vi må leve i et minnesmerke
Maria Holtane-Berge er en av de nærmeste naboene til det planlagte Utøya-minnesmerke på Sørbråten. Hun og familien fortviler etter at regjeringen har bestemt at minnestedet skal plasseres her til tross for store protester fra naboer.
04:37
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.