Line Jore Skår (47) var «oljefrue» i Houston i tre år, fra 2009 til 2012, og fikk permisjon fra jobben som controller i Det Norske Veritas (DNV) for å flytte nedover med mann og to barn, som var 9 og 12 år den gangen.