Et utvalg, ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, har levert et forslag til ny valglov. Utvalget har bestått av representanter for alle partier på Stortinget samt valgeksperter og andre fagfolk. De har levert et solid og gjennomtenkt stykke arbeid som kan forbedre de norske valgordningene på mange punkter.